V posiedzenie Rady Miasta VIII kadencji

V posiedzenie Rady Miasta VIII kadencji

W czwartek, 24 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się V Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej Sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położonej w Dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia roku 2019 „Rokiem Zdzisława Beksińskiego”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przygotowania projektu i zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Sanoka honorowego wyróżnienia osobom, które mają duże zasługi dla Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania
17. Zamknięcie obrad sesji.

Z Sesji zostanie przeprowadzona transmisja na żywo. Podgląd będzie dostępny pod linkiem crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=podkarpackie&rada=rada_miasta_sanok

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj