Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
uprawnionych do świadczeń Kasy.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
– przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy,
– jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno
trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
– podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego
pozostaje dziecko.

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla dzieci urodzonych pomiędzy
2004-2012 r. (7-15 lat)

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji
wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą
stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca
2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi
rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać
dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz
dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby,
której danej dotyczą.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl lub w Oddziale
Regionalnym w Rzeszowie i Placówkach Terenowych KRUS.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego
w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 31.07.2019 r. do
20.08.2019 r. oraz z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników
w Horyńcu Zdroju w terminie od 14.07.2019 r. do 03.08.2019 r.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz
z dojazdem do Centrum Rehabilitacji w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą powrotną,
w dniu zakończenia turnusu.
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie,
całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad
dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni i są bezpłatne. Termin składania wniosków upływa
24.05.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PT KRUS Sanok
pod nr tel. 13 46 378 19 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj