Budowa obwodnicy Sanoka - raport

Budowa obwodnicy Sanoka – raport

Na budowie obwodnicy Sanoka (DK28) Wykonawca, firma Max Bögl Polska sp. z o.o., prowadzi intensywne prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. W ramach kontraktu trwa remont ul. Dworcowej, który potrwa do końca czerwca br. Z kolei ul. Okulickiego w dniach 16-18.04 w godzinach nocnych ponownie zostanie zamknięta dla ruchu.

Aktualnie Wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp oraz humusowania i wykonywania podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Trwa także remont ul. Dworcowej w Sanoku, który potrwa do końca czerwca br. W ramach budowy obwodnicy Sanoka, planowany jest także remont ul. Lipińskiego w ciągu DK84 (od km 1+800 do km 3+000). Tutaj prace rozpoczną się we wrześniu br.

Prowadzone są także roboty mostowe:

– wiadukt drogowy WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, mury z gruntu zbrojonego, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków,

– most drogowy MD-10: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-5: wykonanie płyty przejściowej, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, montaż desek gzymsowych i krawężników, wykonanie betonu konstrukcyjnego szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5A: zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5B: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-6 : mury z gruntu zbrojonego, zasypka konstrukcyjna, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków;

– wiadukt drogowy WD-8: wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, zasypka konstrukcyjna, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-7: wykonanie murów z gruntu zbrojonego, montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, betonowanie ochronne izolacji;

– wiadukt drogowy WD-4: wykonanie kap chodnikowych;

– wiadukt drogowy WD-3: wykonanie płyty przejściowej;

Realizowane są również roboty branżowe takie jak: wykonywanie kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika podziemnego, budowa zbiorników retencyjnych, oświetlenie drogowe na rondach, łączniku ul. Okulickiego i miejscu do kontroli pojazdów oraz przebudowa sieci teletechnicznej i linii niskiego napięcia.

Zamknięcie ul. Okulickiego

Zamknięcie ul. Okulickiego – W związku z budową obwodnicy Sanoka, ulica Okulickiego na przecięciu z budowaną trasą obwodową zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów w nocy z 16/17 kwietnia, 17/18 kwietnia oraz w nocy z 18/19 kwietnia w godzinach od 23:30 do 5:30. Czasowe wyłączenie z ruchu jest niezbędne dla wykonania prac w tym rejonie. Z wyprzedzeniem na ul. Okulickiego zamontowane zostały tablice informujące o zamknięciu ulicy.

Kierowców prosimy o szczególną ostrożność, przestrzeganie oznakowania  oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

 

Umowa na projekt i budowę obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28, o wartości 139 909 727,58 PLN, została podpisana 9.02.2016 r. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj