Via Carpathia po raz pierwszy na liście priorytetowych inwestycji UE

Tomasz Poręba: Via Carpathia po raz pierwszy na liście priorytetowych inwestycji UE. Dziś w Parlamencie Europejskim po wielu latach zabiegów udało się doprowadzić do nowelizacji rozporządzenia ws. funduszu Łącząc Europę, w którym został uwzględniony szlak Via Carpathia. Porozumienie zostało osiągnięte w drodze trójstronnych negocjacji pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją. „To zagwarantuje finansowanie tej strategicznej dla Polski i Europy drogi na jej transgranicznych odcinkach jak np. Rzeszów-Barwinek ze środków unijnych. To wielki dzień dla szlaku Via Carpathia” – mówi Tomasz Poręba.

W ten sposób Unia Europejska oficjalnie uznała znaczenie międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpathia i wyraziła zgodę na wpisanie wszystkich odcinków transgranicznych na trasie od Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry aż do Rumunii, wraz z odcinkami transgranicznymi z Białorusią i Ukrainą, w poczet projektów finansowanych w ramach funduszu Łącząc Europę, w ramach którego realizowane będą najważniejsze europejskie inwestycje transportowe w latach 2021-2027. Uwzględnienie Via Carpathia w finansowym instrumencie UE gwarantuje środki finansowe i pozwoli na domknięcie wszystkich odcinków transgranicznych.

„Dla mnie osobiście to przełomowy dzień w wieloletnich staraniach o ten szlak, jakie podejmowałem w ostatnich latach w Brukseli. Trzy lata temu Parlament Europejski zdecydowaną większością przyjął moje sprawozdanie poświęcone dostępności komunikacyjnej Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem szlaku Via Carpathia. Dziś zagwarantowano finansowanie transgranicznych odcinków ze środków UE w ramach funduszu Łącząc Europę. Jestem szczęśliwy” – podkreśla Tomasz Poręba.

Europoseł PiS zaznacza, że dzisiejsze głosowanie i decyzja PE oznacza nakreślenie pełnej koncepcji budowy i finansowania szlaku Via Carpathia, co otwiera drogę do dalszych negocjacji i wpisania Via Carpathia na całej jej długości do sieci bazowej TENT.

„Dziś mogę z dumą powiedzieć, że wszystkie działania podejmowane zarówno w Brukseli jak i w Polsce przez rząd i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości sprawiają, że budowa Via Carpathia staje się faktem i jej powstania już nic nie zatrzyma” – dodaje Tomasz Poręba.