IX sesja Rady Miasta: optymistyczna jednomyślność

IX sesja Rady Miasta: optymistyczna jednomyślność

sesja miasto 11 150x150 - IX sesja Rady Miasta: optymistyczna jednomyślność25 kwietnia odbyła się IX sesja Rady Miasta. Burmistrz złożył sprawozdanie z działalności między sesjami. Radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał, przewidziane w porządku obrad, przed głosowaniami nie było burzliwych dyskusji. Co to oznacza? Prawdopodobnie bardzo pracowite są posiedzenia Komisji Rady, a treść i zasadność proponowanych uchwał nie wzbudzają wątpliwości.

Zmiany w uchwale budżetowej, zgoda na zaciągnięcie kredytu bankowego przez Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, potrzebnego na sfinansowanie termomodernizacji placówki, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze (22 godziny tygodniowo), zgoda na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta Sanoka zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione – z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – radni jednomyślnie głosowali „za”. Podczas wszystkich głosowań tylko 1 głos na tablicy świetlnej został zarejestrowany jako „wstrzymujący się”.

Wolne wnioski i zapytania

O potrzebie powołania Komisji Statutowej mówił przewodniczący Rady Andrzej Romaniak: – Proponuję, by w składzie Komisji znaleźli się przedstawiciele wszystkich klubów – mówił przewodniczący, zwracając się także do radnego Romana Babiaka, który nie jest członkiem żadnego z klubów, z propozycją, by ten zechciał włączyć się do prac nad nowym statutem.
Radny Adam Ryniak nawiązał do sprawozdania burmistrza Tomasza Matuszewskiego i informacji o przebudowie ulic Piastowskiej i Pomorskiej dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i pytał, m.in. o to, czy planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie remontu kolejnych dróg oraz łącznika do ul. Łany.

sesja miasto 4 150x150 - IX sesja Rady Miasta: optymistyczna jednomyślnośćRadny Jakub Osika wnosił o montaż kamery przy wyjeździe z galerii handlowej na ul. Jagiellońską – aby nie do chodziło tam do naruszania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pytał też o możliwość udostępniania parkingu przy placówkach takich jak szkoły w czasie weekendów, a zwłaszcza w czasie, kiedy w mieście odbywają się uroczystości lub wydarzenia kulturalne. Wyraził też troskę o oświetlenie stadionu Wierchy, ponieważ słyszał, że oświetlona jest jedynie płyta boiska, więc byłby problem z przeprowadzeniem zawodów lekkoatletycznych na bieżni. Radny poruszył temat studzienek kanalizacyjnych na ul. Wojska Polskiego, które podobno nie wchłaniają wody.
Radny Maciej Drwięga pytał o dodatkowe etaty dla psychologów w szkołach miejskich oraz o możliwość zatrudnienia ich na podstawie umów o pracę. Pytał też o pieniądze „zaoszczędzone” w okresie strajku na wynagrodzeniach nauczycieli.

Radny Sławomir Miklicz chciał się upewnić, czy prawdą jest, że w obrębie Rynku myśli się o pozyskaniu lokali komunalnych z przeznaczeniem na mieszkania.

Radny Roman Babiak pytał o podwyżki dla pracowników obsługi w szkołach.
Nie na wszystkie pytania radni uzyskali wyczerpujące odpowiedzi, niektóre wpłyną na ich ręce drogą pisemną. Burmistrz Tomasz Matuszewski uspokoił Romana Babiaka, że dokonano waloryzacji płac. Wiceburmistrz Paweł Hydzik zapewnił, że będzie złożony wniosek o dofinansowanie budowy łącznika z ul. Łany, wiceburmistrz Grzegorz Kornecki powiedział, że „oszczędności” z okresu strajku pozostają w dyspozycji dyrektorów szkół. Odniósł się też do etatów psychologów, sugerując, że raczej pozostaną na dotychczasowym poziomie.

sesja miasto 5 150x150 - IX sesja Rady Miasta: optymistyczna jednomyślnośćWiceburmistrz Hydzik, odpowiadając na pytanie o niedrożność studzienek kanalizacyjnych, wspomniał o aplikacji „Blisko”: – Wystarczy zrobić zdjęcie, następnie przesłać je za pośrednictwem tej aplikacji, a to da nam możliwość szybszego reagowania w podobnych sytuacjach.

msw

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj