Sanocka uczelnia otrzymała dofinansowanie na Centrum Symulacji Medycznej!

Sanocka uczelnia otrzymała dofinansowanie na Centrum Symulacji Medycznej!

W PWSZ w Sanoku została podpisana umowa pomiędzy sanocką uczelnią a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku”.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

pwsz4 300x200 - Sanocka uczelnia otrzymała dofinansowanie na  Centrum Symulacji Medycznej!Podpisy pod umową złożyły: w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku – dr Elżbieta Cipora, Rektor PWSZ, a w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Maria Kurowska, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Łączna wartość projektu wynosi 32 514 570,02 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 12 748 850,34 PLN, dodatkowo uczelnia uzyskała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 2 900 000,00 PLN.

Centrum Symulacji Medycznej to najnowsza inwestycja sanockiej uczelni, gdzie w specjalnie zaaranżowanych warunkach, przy użyciu specjalistycznych fantomów i symulatorów, studenci kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne będą nabywać praktyczne umiejętności zawodowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj