ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIASTA SANOKA ZA 2018 ROK

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIASTA SANOKA ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) Burmistrz Miasta Sanoka przedstawia Radzie Miasta Sanoka Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka za rok 2018 w terminie do 31 maja 2019 r.

W debacie nad Raportem o stanie Miasta Sanoka za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób do Przewodniczącego Rady Miasta.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00 w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 czerwca 2019 r. do godz. 15.30 w Biurze Rady Miasta pokój nr 66 Urzędu Miasta Sanoka.

Formularze zgłoszenia do debaty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka, w Biurze Rady Miasta pokój nr 66 Urzędu Miasta Sanoka.
Administratorem danych osobowych osób popierających mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Sanoka jest Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1 38 -500 Sanok.

http://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2175-9069

um

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj