XII Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji – porządek obrad

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję XII Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27.06.2019 r. o godz. 16:00 w  Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w/s uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka za rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na terenach miejskich poza drogami publicznymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nagród Burmistrza Miasta Sanoka dla osób zasłużonych dla Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
15. Interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta

Andrzej Romaniak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj