Krakowska i Rymanowska – informacje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

GDDKiA informuje: trwa rozbiórka chodnika oraz wymiana krawężników po lewej stronie drogi, roboty te są wykonywane na całej długości remontowanego odcinka. Równolegle jest wykonywana inwentaryzacja kanalizacji deszczowej pod planowanym zabezpieczeniem istniejących kanałów metodą bez-wykopowa. Przed wykonaniem ciągów pieszo-rowerowych zostaną wycięte kolidujące drzewa.

Obustronny ciąg pieszo-rowerowy zostanie wykonany z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym. W dalszym etapie będzie realizowana wymiana krat ściekowych i regulacja studni kanalizacyjnych do niwelety nawierzchni. Po ustawieniu nowych krawężników i wymianie elementów kanalizacji deszczowej zostanie wykonane profilowanie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie. Następnie wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna w dwóch warstwach (warstwa wiążąca gr. 10 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm). Powierzchnie wyłączone z ruchu w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych zostaną obrukowane z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Planowany termin realizacji zadania to 12 listopada 2019 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj