Inauguracja roku szkolnego 20192020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W Sali Herbowej urzędu miasta 29 sierpnia odbyła się inauguracja roku szkolnego. Gośćmi burmistrza Tomasza Matuszewskiego byli dyrektorzy i nauczyciele miejskich placówek oświatowych. Rozmawiano m.in. o wyzwaniach, jakie stawia przed miejską oświatą nowy rok szkolny, o przygotowaniu szkół i przedszkoli na przyjęcie uczniów i podopiecznym. W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Maciej Drwięga, sekretarz Bogdan Struś oraz skarbnik Bogdan Florek.

Wręczono nominacje dyrektorskie Marii Korżyk (SP 1) i Damianowi Wojtowiczowi (SP 9). Pięcioro nauczycieli otrzymało akty mianowania: Karolina Markowska (SP 7), Sabina Kurasik (SP 6), ks. Rafał Mikos (SP 7), Monika Śliwka-Warankiewicz (SP 1), Katarzyna Klimaszewska (SP 4). Nowo mianowani pedagodzy złożyli przed burmistrzami Tomaszem Matuszewskim i Grzegorzem Korneckim uroczyste ślubowanie.

Gratulacje odebrali nauczyciele i pracownicy oświaty o najdłuższym stażu pracy. Nagrody jubileuszowe zostały wręczone Małgorzacie Kielar, Magdalenie Biłas, Elżbiecie Ziajce i Robertowi Zoszakowi.

Burmistrz podziękował Marcie Muszyńskiej za wieloletnią pracę pedagogiczną w miejskich placówkach oświatowych oraz pełnienie funkcji dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli, realizowanie wielu projektów mających na celu pomoc pedagogom z terenu miasta i powiatu sanockiego i stworzenie atmosfery sprzyjającej ich osobistemu rozwojowi, podejmowanie i koordynowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, przygotowywanie kursów, konferencji oraz za ogromne, obok lat pracy zawodowej, zaangażowanie w społeczne życie miasta. Pani Marta Muszyńska podjęła decyzję o odejściu na emeryturę.

Podziękowania otrzymał także Paweł Stefański za rzetelne i sumienne wywiązywanie się z obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 oraz wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.
Burmistrz poprosił dyrektorów szkół i przedszkoli o przekazanie życzeń wszystkim, dla których 1 września jest otwarciem się na nowe wyzwania – edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze oraz rodzicielskie:

„Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składam najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości, cierpliwości i mnóstwa sukcesów zawodowych.

Wszystkim Uczniom życzę jak najwyższych wyników w kolejnych etapach edukacji, fascynacji wiedzą, spełnienia marzeń o bezpiecznej, ciekawej i przyjaznej szkole oraz – dzięki zdobytej wiedzy – dobrego startu w dorosłe życie.

Rodzicom i Opiekunom – cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz satysfakcji związanej z osiągnięciami podopiecznych a także owocnej współpracy z nauczycielami i dyrektorami szkół.

Niech rozpoczynający się rok szkolny umocni w nas wszystkich poczucie, że szkoła to nie tylko miejsce pracy i nauki, ale także miejsce odkrywania świata, budowania relacji, kształtowania wartościowych postaw oraz rozwijania zainteresowań i pasji”.

Zdecydowano, że począwszy od najbliższego roku szkolnego uroczyste rozpoczęcie pracy w szkołach miejskich, z udziałem władz miasta, będzie się odbywało w jednej ze szkół. W tym roku taka uroczystość została zaplanowana w Szkole Podstawowej nr 1 na Błoniach. Początek o godz. 9.15.

ab

Inauguracja roku szkolnego 20192020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj