Zasiłek opiekuńczy. Ile dni w roku i komu przysługuje

Zasiłek opiekuńczy. Ile dni w roku i komu przysługuje

 

2 dni w roku płatne 100% wynagrodzenia to opieka wynikająca z Kodeksu Pracy.
Z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje 60 dni w roku kalendarzowym, w sumie na:
• dziecko zdrowe do lat 8,
• dziecko chore do lat 14,
• chorego członka rodziny (maksymalnie 14 dni) i
• dziecko o znacznym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia (maksymalnie 30 dni).

Zasiłek na dziecko zdrowe do lat 8 przysługuje m.in. w przypadku gdy dziecko jest podejrzane o zakażenie lub nosicielstwo choroby zakaźnej i z tego powodu musi być izolowane.

Dokumentem do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oprócz wniosku, jest decyzja właściwego inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego oblicza się tak jak podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.

Jeżeli lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego należy złożyć u płatnika składek wniosek o wypłatę zasiłku na druku Z-15A

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 jest:

1/ złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu, oświadczenie ubezpieczonego – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego , przedszkola lub szkoły , do którego dziecko uczęszcza,
2/ decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot, na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
3/ złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenie lekarskie,  w przypadku dziecka chorego.

Podstawa prawna
art. 32, art. 33 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645)

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj