Innowacyjny Samorząd. Konkurs Samorzad.pap.pl

Innowacyjny Samorząd. Konkurs Samorzad.pap.pl

 

Rusza pierwsza edycja konkursu „Innowacyjny Samorząd”, organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP – Samorzad.pap.pl. Zachęcamy do udziału w nim wszystkie samorządy, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami.

Właśnie rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń do tego konkursu. Nabór potrwa do 24 stycznia 2020 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym przyszłego roku – podczas uroczystej gali w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, połączonej z debatą pod hasłem „Innowacyjność samorządów a ich główne wyzwania na najbliższe lata” (te wyzwania to m.in. pogarszający się stan finansów JST, duże, niekorzystne dla samorządów zmiany w funduszach unijnych na lata 2021-2027, spełnienie unijnych wymogów dotyczących recyklingu i gwałtownie rosnące ceny energii).

Partnerami konkursu „Innowacyjny Samorząd” są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, a partnerami medialnymi: TVP Info i Polskie Radio. Jury składa się z przedstawicieli wyżej wymienionych ministerstw, reprezentantów największych organizacji samorządowych (Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich), a także z dwóch zewnętrznych, niezależnych ekspertów – naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Będzie w nim również przedstawiciel Samorzad.pap.pl.

Nasz konkurs ma być najbardziej kompleksowym w Polsce konkursem wyłaniającym i nagradzającym najbardziej innowacyjne samorządy, a zarazem jest jednym z pierwszych tego typu konkursów w naszym kraju.

Postanowiliśmy zorganizować taki konkurs, ponieważ jednostki samorządowe w obecnych warunkach muszą być innowacyjne, by zarządzane przez nie gminy, powiaty i regiony rozwijały się, by poprawiały się warunki i jakość życia ich mieszkańców, by podnosił się standard usług komunalnych. Nasz konkurs ma wyróżniać i promować samorządy, które zdecydowały się na zastosowanie najlepszych innowacyjnych rozwiązań, a także zachęcać pozostałe samorządy do ich naśladowania.

Co rozumiemy przez pojęcie „innowacyjny samorząd”? Jedna z definicji samej innowacji mówi, że „to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych”. Jednak za innowację uznaje się nie tylko stworzenie nowego czy ulepszonego produktu, usługi, technologii, nowej metody produkcji czy rozwiązania organizacyjnego (innowacja procesowa), ale także ich zastosowanie.

Innowacyjny samorząd to więc taki samorząd, który ulepsza się i swoje jednostki, swe usługi dla mieszkańców, zarządzanie gminą czy powiatem, tworzy coraz lepsze warunki do ich rozwoju, poprawia warunki i jakość życia mieszkańców – poprzez wprowadzanie nowych, innowacyjnych, lepszych niż dotychczasowe rozwiązań. To także samorząd, który tworzy dobre warunki do rozwoju innowacyjności na swoim terenie.

Głównymi kryteriami oceny konkursowych zgłoszeń będą: nowatorstwo zastosowanego rozwiązania (rozwiązań) i rezultaty jego wdrożenia.

Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania to: cyfryzacja, ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna, finanse, polityka rozwoju (tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, polityka demograficzna), oświata, sport, kultura, ochrona zdrowia, proinnowacyjność – tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności, aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna.

W konkursie będziemy przyznawać nagrody (za miejsca 1-3) w następujących kategoriach:
 
• Miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców
• Gminy miejskie
• Gminy miejsko-wiejskie
• Gminy wiejskie
• Powiaty

Zgłoszenia do konkursu będą odbywać się w trybie otwartego naboru.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu i więcej informacji o konkursie na stronie: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl

PATRONAT HONOROWY
Źródło: Serwis Samorządowy PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj