W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie prowadzone są intensywne prace modernizacyjne

18:28:46

1. Budowa PSZOK przy ul. BiałobrzeskieDzisiaj w Krośnie odbyła się  konferencja prasowa, w której udział wzięli: prezes MPGK Krosno Janusz Fic, członek zarządu MPGK Krosno Zdzisław Syzdek oraz przedstawiciele samorządów – prezydent Krosna Piotr Przytocki, burmistrz Sanoka – Tomasz Matuszewski, wójt gminy Sanok – Anna Hałas, wójt gminy Lutowiska – Krzysztof Mróz, zastępca burmistrza Leska – Łukasz Woźniczak oraz kierownik referatu ds. gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz – Zbigniew Tarnawa.

MPGK Krosno pozyskało kolejną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Umowa o zwiększeniu dofinansowania o ok. 22,5 mln zł (netto) została podpisana 7 listopada 2019 r. MPGK Krosno otrzyma z NFOŚiGW łącznie blisko 58 mln zł (netto) na modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej.

 

Pierwotnie kwota dofinansowania opiewała na ok. 35 mln zł (netto), ale dzięki rozszerzeniu projektu o dodatkowe działania oraz przystąpieniu do niego kolejnych ośmiu podkarpackich gmin możliwe było zwiększenie dotacji o 22 474 623,40 zł (netto). Wartość całego projektu wyniesie w sumie 86 mln zł (netto), przy łącznym wsparciu dotacją w wysokości 57 822 348,04 zł. Dotacja stanowić będzie ok. 67% łącznych wydatków inwestycyjnych projektu.

Inwestycje realizowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów prowadzone są w ramach współpracy 28 samorządów, które zawarły stosowne porozumienie z Gminą Miasto Krosno i powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Jest to projekt, który swoim zasięgiem obejmuje ok. 330 tys. mieszkańców z gmin: Miasto Krosno, Besko, Zarszyn, Komańcza, Bukowsko, Jasienica Rosielna, Dukla, Brzozów, Jaśliska, Rymanów, Jedlicze, Haczów, Korczyna, Wojaszówka, Dydnia, Domaradz, Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Chorkówka, Krościenko Wyżne, a od niedawna także gmin: Miasto Sanok, Olszanica, Sanok, Cisna, Lutowiska, Zagórz, Lesko i Tarnowiec.

Dodatkowe środki zostaną zainwestowane przez MPGK Krosno w prace modernizacyjne na części mechanicznej i biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, aby dodatkowo usprawnić proces przetwarzania odpadów przez instalację, a finalnie spowodować, że będzie ona nie tylko efektywna i nowoczesna, ale przede wszystkim przyjazna dla otoczenia i środowiska.

Aneks do umowy związanej z projektem „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” i zwiększający kwotę dotacji o ok. 22,5 mln zł został podpisany 7 listopada br.

Najlepsze co gminy mogą zrobić dla swoich mieszkańców, żeby budować efektywne systemy gospodarki odpadami, to właśnie jednoczyć się i współpracować. W naszym regionie nam się to udało i efektem jest gigantyczna dotacja na realizację przez gminy zadań z zakresu gospodarki odpadami. Dobra wiadomość jest też taka, że otrzymane dofinansowanie obejmuje nie tylko dodatkowe zadania, ale też wzrost kosztów dotychczasowych zadań, jaki nastąpił po rozstrzygnięciu przetargów – mówi prezes MPGK Krosno Janusz Fic.

Mieszkańcy gmin, które przystąpiły do współpracy, też mogą być zadowoleni, bo tak naprawdę nie nasza spółka, ale to oni są faktycznymi beneficjentami tej dotacji, gdyż w przyszłości, po uruchomieniu zakładu, ta dotacja wpłynie na obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów. Gminy natomiast będą miały możliwość wdrażania efektywnych systemów tak, aby wypełnić wszystkie wymagania, które są na nie nałożone – dodaje Janusz Fic.

Wartość całego projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” po aneksie o dodatkowej dotacji i rozszerzeniu zakresu zadań wynosi – ponad 86 mln zł (netto); tj. blisko 106 mln zł (brutto).

 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W ROZBUDOWIE

KOLEJNE MILIONY Z UNII EUROPEJSKIEJ NA GOSPODARKĘ ODPADAMIW ramach realizacji projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie prowadzone są intensywne prace modernizacyjne. Obejmują one część mechaniczną i część biologiczną instalacji, a także budowany obok niej stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 r.

PSZOK budowany jest w systemie rampowym i umożliwiać będzie selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych. Jego uzupełnieniem będą m.in. ścieżka edukacyjna, wiata na odpady, a także miejsce do wyładunku odpadów wraz z zadaszeniem, przestronny plac oraz specjalne kontenery i pojemniki. Wartość zadania to blisko 6 mln zł (netto).

Ten PSZOK traktujemy po części jako naszą wręcz wizerunkową inwestycję, która ma zachęcać mieszkańców do segregacji i do uczestnictwa w idei, jaką jest gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym – wyjaśnia prezes MPGK Krosno Janusz Fic. – W naszym zamyśle ta inwestycja ma sprawić, że mieszkańcy włączą się w procesy ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami. Mam nadzieję, że w pełni nam się to uda, ponieważ bez mieszkańców, bez ich aktywnego udziału cała idea gospodarki w obiegu zamkniętym nie ma szansy na powodzenie – dodaje Janusz Fic.

Wartość inwestycji realizowanych w ramach budowy PSZOK to ponad 5 mln 852 tys. zł (netto).

 ***

Celem prac prowadzonych w części mechanicznej instalacji ma być zautomatyzowanie procesów technologicznych i pracy sortowni, skokowy wzrost efektywności segregacji odpadów oraz odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu. Rozwiązania wdrażane w części mechanicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów idą w kierunku mechanizacji i automatyzacji wszelkich działań, co jednak nie wyklucza udziału pracowników w procesie segregacji i odzysku odpadów.

Mimo że automatyzujemy bardzo mocno pracę naszej sortowni, to w efekcie zatrudnienie w niej i tak będzie musiało wzrosnąć – tłumaczy prezes MPGK Krosno Janusz Fic. – Do tej pory sam proces segregacji polegał na tym, że pracownicy wyszukiwali na taśmach odpadów, które w ich ocenie nadawały się do ponownego zagospodarowania. Była to tzw. segregacja pozytywna, choć nie była doskonałą metodą. Po uruchomieniu nowej linii skuteczność selekcji znacznie wzrośnie i będzie bez mała wynosić 100 proc. Zadaniem pracowników będzie tzw. segregacja negatywna, polegająca na kontroli prawidłowości pracy urządzeń do mechanicznego segregowania odpadów i ewentualne wyszukiwanie zanieczyszczeń w wysegregowanych mechanicznie surowcach – dodaje Janusz Fic.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec tego roku. Otwarcie tej części zakładu będzie musiało jednak zostać przesunięte z powodu opóźnień w realizacji robót drogowych wokół zakładu. Spółka zapewnia jednak, że w II połowie przyszłego roku instalacja będzie oddana do użytku i będzie pracować pełną parą. Wykonawcą części mechanicznej nowej linii jest firma Sutco-Polska Sp. z o.o. Katowice.

Łączna wartość prac prowadzonych w części mechanicznej Zakładu Unieszkodliwiania to ok. 28 mln zł (netto).

***

Inwestycje prowadzone w części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, które rozpoczęły się w tym roku, mają zakończyć się w I kwartale 2021 r. Ich kosz to ok. 25 mln zł. Realizowane zadania obejmują cały proces technologiczny – od dostarczenia odpadu do naszej instalacji do wyjęcia z niej produktu w postaci kompostu czy stabilizatu. Działania modernizacyjne zmierzają do tego, by wszystkie operacje odbywały się w zamkniętych i hermetycznych pomieszczeniach, wyposażonych w biofiltry z oczyszczaniem powietrza poprocesowego. Stąd też budowane są specjalne bioreaktory żelbetowe, wentylatorownia, biofiltr i płuczka, tj. obiekty bezpośrednio związane z technologią biologicznego przetwarzania odpadów.

Wdrażane w części biologicznej rozwiązania są niezwykle ważne i również związane z ideą gospodarki w obiegu zamkniętym. Z wysegregowanych odpadów biodegradowalnych instalacja będzie wytwarzać certyfikowany kompost, który będzie wykorzystywany do użyźniania  gleby.

Po zakończeniu prac ta instalacja spełni wszystkie najnowsze i najbardziej rygorystyczne wymogi unijne oraz konkluzje BAT dla instalacji gospodarującej odpadami, nawet te, które jeszcze nie weszły w życie. Wszystkie procesy biologiczne będą prowadzone w zamkniętych komorach i pomieszczeniach z zapewnieniem oczyszczania powietrza po tych procesach w biofiltrze. Dzięki temu możemy mówić, że będzie to instalacja wręcz neutralna dla otoczenia i środowiska – podkreśla prezes MPGK Krosno Janusz Fic.

Wykonawcą części biologicznej jest firma AK NOVA Sp. z o.o. z Poznania.

Wartość inwestycji realizowanych w części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów to blisko 25 mln zł (netto).

***

Dzięki zwiększeniu dotacji z NFOŚiGW o 22,5 mln zł (netto) spółka zrealizuje dodatkowe inwestycje. Między innymi zakupi dodatkowe 2 optoseparatory do części mechanicznej zakładu, przesiewacz do kompostu i stabilizatu, rozrywarkę worków do bioodpadów, a także zmodernizuje istniejący plac kompostowni.

Łączna wartość dodatkowych zadań to 33 796 812,09 zł (netto).

Na te zadania ogłoszone będą odrębne przetargi w I połowie 2020 r.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj