W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie prowadzone są intensywne prace modernizacyjne

18:28:46

IMG 5033 300x200 - W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie prowadzone są intensywne prace modernizacyjneDzisiaj w Krośnie odbyła się  konferencja prasowa, w której udział wzięli: prezes MPGK Krosno Janusz Fic, członek zarządu MPGK Krosno Zdzisław Syzdek oraz przedstawiciele samorządów – prezydent Krosna Piotr Przytocki, burmistrz Sanoka – Tomasz Matuszewski, wójt gminy Sanok – Anna Hałas, wójt gminy Lutowiska – Krzysztof Mróz, zastępca burmistrza Leska – Łukasz Woźniczak oraz kierownik referatu ds. gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz – Zbigniew Tarnawa.

MPGK Krosno pozyskało kolejną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Umowa o zwiększeniu dofinansowania o ok. 22,5 mln zł (netto) została podpisana 7 listopada 2019 r. MPGK Krosno otrzyma z NFOŚiGW łącznie blisko 58 mln zł (netto) na modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej.

 

Pierwotnie kwota dofinansowania opiewała na ok. 35 mln zł (netto), ale dzięki rozszerzeniu projektu o dodatkowe działania oraz przystąpieniu do niego kolejnych ośmiu podkarpackich gmin możliwe było zwiększenie dotacji o 22 474 623,40 zł (netto). Wartość całego projektu wyniesie w sumie 86 mln zł (netto), przy łącznym wsparciu dotacją w wysokości 57 822 348,04 zł. Dotacja stanowić będzie ok. 67% łącznych wydatków inwestycyjnych projektu.

Inwestycje realizowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów prowadzone są w ramach współpracy 28 samorządów, które zawarły stosowne porozumienie z Gminą Miasto Krosno i powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Jest to projekt, który swoim zasięgiem obejmuje ok. 330 tys. mieszkańców z gmin: Miasto Krosno, Besko, Zarszyn, Komańcza, Bukowsko, Jasienica Rosielna, Dukla, Brzozów, Jaśliska, Rymanów, Jedlicze, Haczów, Korczyna, Wojaszówka, Dydnia, Domaradz, Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Chorkówka, Krościenko Wyżne, a od niedawna także gmin: Miasto Sanok, Olszanica, Sanok, Cisna, Lutowiska, Zagórz, Lesko i Tarnowiec.

Dodatkowe środki zostaną zainwestowane przez MPGK Krosno w prace modernizacyjne na części mechanicznej i biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, aby dodatkowo usprawnić proces przetwarzania odpadów przez instalację, a finalnie spowodować, że będzie ona nie tylko efektywna i nowoczesna, ale przede wszystkim przyjazna dla otoczenia i środowiska.

Aneks do umowy związanej z projektem „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” i zwiększający kwotę dotacji o ok. 22,5 mln zł został podpisany 7 listopada br.

Najlepsze co gminy mogą zrobić dla swoich mieszkańców, żeby budować efektywne systemy gospodarki odpadami, to właśnie jednoczyć się i współpracować. W naszym regionie nam się to udało i efektem jest gigantyczna dotacja na realizację przez gminy zadań z zakresu gospodarki odpadami. Dobra wiadomość jest też taka, że otrzymane dofinansowanie obejmuje nie tylko dodatkowe zadania, ale też wzrost kosztów dotychczasowych zadań, jaki nastąpił po rozstrzygnięciu przetargów – mówi prezes MPGK Krosno Janusz Fic.

IMG 5026 300x200 - W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie prowadzone są intensywne prace modernizacyjneMieszkańcy gmin, które przystąpiły do współpracy, też mogą być zadowoleni, bo tak naprawdę nie nasza spółka, ale to oni są faktycznymi beneficjentami tej dotacji, gdyż w przyszłości, po uruchomieniu zakładu, ta dotacja wpłynie na obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów. Gminy natomiast będą miały możliwość wdrażania efektywnych systemów tak, aby wypełnić wszystkie wymagania, które są na nie nałożone – dodaje Janusz Fic.

Wartość całego projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” po aneksie o dodatkowej dotacji i rozszerzeniu zakresu zadań wynosi – ponad 86 mln zł (netto); tj. blisko 106 mln zł (brutto).

 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W ROZBUDOWIE

4 300x225 - W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie prowadzone są intensywne prace modernizacyjneW ramach realizacji projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie prowadzone są intensywne prace modernizacyjne. Obejmują one część mechaniczną i część biologiczną instalacji, a także budowany obok niej stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 r.

PSZOK budowany jest w systemie rampowym i umożliwiać będzie selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych. Jego uzupełnieniem będą m.in. ścieżka edukacyjna, wiata na odpady, a także miejsce do wyładunku odpadów wraz z zadaszeniem, przestronny plac oraz specjalne kontenery i pojemniki. Wartość zadania to blisko 6 mln zł (netto).

Ten PSZOK traktujemy po części jako naszą wręcz wizerunkową inwestycję, która ma zachęcać mieszkańców do segregacji i do uczestnictwa w idei, jaką jest gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym – wyjaśnia prezes MPGK Krosno Janusz Fic. – W naszym zamyśle ta inwestycja ma sprawić, że mieszkańcy włączą się w procesy ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami. Mam nadzieję, że w pełni nam się to uda, ponieważ bez mieszkańców, bez ich aktywnego udziału cała idea gospodarki w obiegu zamkniętym nie ma szansy na powodzenie – dodaje Janusz Fic.

Wartość inwestycji realizowanych w ramach budowy PSZOK to ponad 5 mln 852 tys. zł (netto).

 ***

Celem prac prowadzonych w części mechanicznej instalacji ma być zautomatyzowanie procesów technologicznych i pracy sortowni, skokowy wzrost efektywności segregacji odpadów oraz odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu. Rozwiązania wdrażane w części mechanicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów idą w kierunku mechanizacji i automatyzacji wszelkich działań, co jednak nie wyklucza udziału pracowników w procesie segregacji i odzysku odpadów.

Mimo że automatyzujemy bardzo mocno pracę naszej sortowni, to w efekcie zatrudnienie w niej i tak będzie musiało wzrosnąć – tłumaczy prezes MPGK Krosno Janusz Fic. – Do tej pory sam proces segregacji polegał na tym, że pracownicy wyszukiwali na taśmach odpadów, które w ich ocenie nadawały się do ponownego zagospodarowania. Była to tzw. segregacja pozytywna, choć nie była doskonałą metodą. Po uruchomieniu nowej linii skuteczność selekcji znacznie wzrośnie i będzie bez mała wynosić 100 proc. Zadaniem pracowników będzie tzw. segregacja negatywna, polegająca na kontroli prawidłowości pracy urządzeń do mechanicznego segregowania odpadów i ewentualne wyszukiwanie zanieczyszczeń w wysegregowanych mechanicznie surowcach – dodaje Janusz Fic.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec tego roku. Otwarcie tej części zakładu będzie musiało jednak zostać przesunięte z powodu opóźnień w realizacji robót drogowych wokół zakładu. Spółka zapewnia jednak, że w II połowie przyszłego roku instalacja będzie oddana do użytku i będzie pracować pełną parą. Wykonawcą części mechanicznej nowej linii jest firma Sutco-Polska Sp. z o.o. Katowice.

Łączna wartość prac prowadzonych w części mechanicznej Zakładu Unieszkodliwiania to ok. 28 mln zł (netto).

***

Inwestycje prowadzone w części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, które rozpoczęły się w tym roku, mają zakończyć się w I kwartale 2021 r. Ich kosz to ok. 25 mln zł. Realizowane zadania obejmują cały proces technologiczny – od dostarczenia odpadu do naszej instalacji do wyjęcia z niej produktu w postaci kompostu czy stabilizatu. Działania modernizacyjne zmierzają do tego, by wszystkie operacje odbywały się w zamkniętych i hermetycznych pomieszczeniach, wyposażonych w biofiltry z oczyszczaniem powietrza poprocesowego. Stąd też budowane są specjalne bioreaktory żelbetowe, wentylatorownia, biofiltr i płuczka, tj. obiekty bezpośrednio związane z technologią biologicznego przetwarzania odpadów.

Wdrażane w części biologicznej rozwiązania są niezwykle ważne i również związane z ideą gospodarki w obiegu zamkniętym. Z wysegregowanych odpadów biodegradowalnych instalacja będzie wytwarzać certyfikowany kompost, który będzie wykorzystywany do użyźniania  gleby.

Po zakończeniu prac ta instalacja spełni wszystkie najnowsze i najbardziej rygorystyczne wymogi unijne oraz konkluzje BAT dla instalacji gospodarującej odpadami, nawet te, które jeszcze nie weszły w życie. Wszystkie procesy biologiczne będą prowadzone w zamkniętych komorach i pomieszczeniach z zapewnieniem oczyszczania powietrza po tych procesach w biofiltrze. Dzięki temu możemy mówić, że będzie to instalacja wręcz neutralna dla otoczenia i środowiska – podkreśla prezes MPGK Krosno Janusz Fic.

Wykonawcą części biologicznej jest firma AK NOVA Sp. z o.o. z Poznania.

Wartość inwestycji realizowanych w części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów to blisko 25 mln zł (netto).

***

Dzięki zwiększeniu dotacji z NFOŚiGW o 22,5 mln zł (netto) spółka zrealizuje dodatkowe inwestycje. Między innymi zakupi dodatkowe 2 optoseparatory do części mechanicznej zakładu, przesiewacz do kompostu i stabilizatu, rozrywarkę worków do bioodpadów, a także zmodernizuje istniejący plac kompostowni.

Łączna wartość dodatkowych zadań to 33 796 812,09 zł (netto).

Na te zadania ogłoszone będą odrębne przetargi w I połowie 2020 r.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj