Dzień Pracownika Socjalnego

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, z tej okazji burmistrz Grzegorz Kornecki odwiedził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, by przekazać najserdeczniejsze życzenia w imieniu Burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego oraz własnym. Do życzeń dołączył się również dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Rafał Gużkowski.

Warto wspomnieć, że praca w opiece społecznej to coś więcej niż zawód. To trudna i niewdzięczna praca, wymagająca wiele empatii i współczucia dla drugiego człowieka, ale także umiejętności konsekwencji swoich działań i odporności na zdarzenia, jakie pracownicy napotykają w swojej pracy.

Dzień Pracownika SocjalnegoW tym szczególnym dniu zwracana jest uwaga na cały sztab osób pomagającym potrzebującym, czyli pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w instytucjach pomocowych, jak również pracowników organizacji pozarządowych.

Redakcja Tygodnika Sanockiego dołącza się do złożonych przez władze miasta życzeń, śląc wyrazy uznania i życzenia wszelkiej pomyślności dla pracowników MOPS w Sanoku.

(esw)

 

Ten dzień stanowi znakomitą okazję do docenienia profesjonalnego zaangażowania i codziennej pracy dla dobra drugiego człowieka, zwłaszcza zmagającego się z niepełnosprawnością – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz z okazji obchodzonego dziś Dnia Pracownika Socjalnego. W Polsce pracuje blisko 21 tys. pracowników prowadzących działalność o charakterze pomocowym.

Aktywność zawodową w obszarze pomocy społecznej wybierają ludzie obdarzeni empatią, rzetelnością i sumiennością w wypełnianiu zadań, optymiści, dla których chcieć znaczy móc. Wszystkie te cechy pomagają udzielać wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym i chorym, pozwalając na poprawę jakości ich życia – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi.

W Polsce pracuje blisko 21 tys. pracowników socjalnych. Są oni zatrudnieni głównie
w domach pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

(ip)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj