Największą nagrodą jest uśmiech dziecka. 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Są wśród nas osoby dla których najważniejszy jest uśmiech dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja, której nadrzędną misją jest pomaganiem dzieciom oraz ich rodzicom poprzez organizowanie wielu inicjatyw społecznych. W tym roku TPD obchodziło wspaniały 100. jubileusz istnienia.

6 grudnia w Państwowej Szkole Muzycznej im. Wandy Kossakowej w Sanoku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące Rok 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. TPD jest najstarszą organizacją w Polsce, która tworzy ruch społeczny, aby pomagać dzieciom, oraz ich rodzinom. Najważniejszym celem stowarzyszenia jest troska o prawa dzieci, ich wszechstronny rozwój, zdrowie, zapewnienie bezpieczeństwa oraz wyrównanie równości szans życiowych w dostępnie do nauki czy opieki zdrowotnej.

Towarzystwo stawia również na edukację. Uczy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów, stara się wychować najmłodsze pokolenie w duchu patriotyzmu. TPD angażuje się w działalność humanitarną, charytatywną, uczy wzajemnej pomocy, pracy społecznej oraz wolontariatu. Działania których podejmuje się TPD są skierowanie do dzieci i młodzieży, także po osiągnięciu przez nie pełnoletniości, rodziców, instytucji oraz grup zawodowych, które świadczą na rzecz dziecka i rodziny. Uroczystości rozpoczął się od występu taneczno-artystycznego mażoretek, które działają przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu.

Halina Połojko, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Sanok, powitała władze samorządowe, oświatowe, służby mundurowe, sanitarne oraz wszystkich zaproszonych gości.
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci bezustannie poszukuje najlepszych sposób pomocy dzieciom oraz ich rodzicom – podkreśliła prezes.
TPD na przestrzeni lat było inicjatorem różnorakich inicjatyw, które przetrwały próbę czasu i nadal są organizowane. Organizacja nie mogła by sprawnie działać bez sponsorów oraz działaczy, którzy wspierają wszystkie inicjatywy podejmowane przez TPD.

– TPD jest organizacją masową oraz czynu, która w swojej bogatej historii podejmowała różnorodne inicjatywy oraz wprowadzała nowatorskie rozwiązania na przestrzeni 100 lat. Wprowadzone do realizacji pomysły często prekursorskie sprawdziły się i owocują do dzisiejszego dnia. Są realizowane w dziedzinie opieki i wychowania dzieci oraz pomoc rodzinie w pełnieniu przez niej swojej funkcji w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Zmienia się oblicze TPD, bowiem zmieniają się czasy oraz wymagania. My jako organizacja staramy się nadążać za wszystkimi zmianami. Nasza organizacja może pomagać dzięki społecznikom – powiedziała Halina Połojko.

W tym szczególnym roku 100-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jego działacze kontynuowali misję oraz poczynili wiele starań, które przyniosły zadowolenie zarówno im, jak i ich podopiecznym. W roku jubileuszowi zorganizowali dwie duże imprezy. Inicjatywa była podjęta w kierunku wspierania dzieci uzdolnionych. Organizowane były konkursy plastyczne oraz poetyckie. Wszyscy mogli podziwiać prace podopiecznych w tym osób niepełnosprawnych. Wystawy cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Podczas uroczystości laureaci konkursu poetyckiego „Świat wokół dziecka” zaprezentowali swoje wiersze. Nieoceniona była przy tym pomoc rodziców, szczególnie najmłodszych dzieci, którzy wspierali swoje pociechy, które niekiedy były bardzo stremowane.

– Nasze towarzystwo powołuje się na kilku liderów m.in. na Henryka Jordana, który budował ogrody jordanowskie oraz Janusza Korczaka, który przekazał nam wiele swoich myśli oraz metod wychowawczych, które wcielamy w życie –zaznaczyła.

Ważne jest, że dzieci, które przez lata były związane z TPD, osiągnąwszy dojrzałość angażują się w działalność stowarzyszenia. Wyjątkowy jubileusz to okazja wręczyć odznaczenia organizacyjne oraz wyróżnienia dla zasłużonych osób.
– Największą nagroda jest uśmiech dziecka – dodała na koniec Halina Połojko.

dcz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj