Ortyl: Strategia Karpacka coraz bliżej
Foto; archiwum TS

Ortyl: Strategia Karpacka coraz bliżej

Myślę, że ten rok będzie czasem, kiedy zostaną podjęte pozytywnie decyzje ws. strategii makroregionalnej dla Karpat – ocenił w rozmowie z PAP marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Europejski Komitet Regionów (KR) z inicjatywy marszałka przyjął opinię popierającą ten dokument.

Ortyl zwrócił uwagę, że trwają właśnie negocjacje w sprawie nowej perspektywy unijnej, dlatego jest to znakomity moment na powstanie strategii. „W ślad za tą opinią powinien być złożony wniosek przez państwa członkowskie, w tym przypadku przez państwa karpackie. Spodziewamy się, że nasz rząd do tego doprowadzi, bo już pewne prace są przygotowane” – powiedział marszałek.

Dodał, że kolejnym krokiem będzie decyzja unijnych instytucji, która otworzy drogę do faktycznego wdrożenia strategii. „Myślę, że ten rok będzie czasem, kiedy decyzje zostaną podjęte pozytywnie” – zaznaczył.

Utworzenie piątej makroregionalnej strategii oznaczałoby dodatkowe fundusze dla wszystkich regionów z obszaru Karpat, zarówno dla tych będących członkami UE, jak i tych spoza Unii, jak Ukraina, Serbia, Mołdawia.

„Regiony karpackie mówią wspólnym głosem o potrzebie odpowiedniego unijnego wsparcia dla tego obszaru. Nasze długofalowe wysiłki pozwoliły bardzo dokładnie wskazać na potrzeby regionu” – podkreślił Ortyl.

Przypomniał, że Strategia Alpejska również miała swój początek w Europejskim Komitecie Regionów.

 

Zdaniem marszałka utworzenie Strategii Karpackiej ma kolosalne znaczenie dla regionu i pozwoli otworzyć się na kraje sąsiedzkie. „Instrument ten umożliwi zacieśnianie więzi transgranicznych oraz będzie sprzyjać mocniejszej integracji społeczności lokalnych w makroregionie karpackim, poprzez m.in. wspólny rozwój oraz ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego” – ocenił Ortyl.

Przyjęta przez Komitet Regionów opinia jest wynikiem kilkuletnich starań na rzecz powstania Strategii Karpackiej. W dokumencie podkreślone zostały unikatowe zasoby Karpat, takie jak bogactwo przyrodnicze, unikalne wielokulturowe dziedzictwo, zasoby ludzkie oraz wspólna tożsamość społeczności górskich. Jak zaznaczono, wszystkie te elementy stanowią podstawę do wspólnego działania na rzecz „bardziej dynamicznego, trwałego i zrównoważonego” rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Inicjatywa utworzenia makroregionu karpackiego podejmowana jest równocześnie na szczeblu rządów, parlamentów narodowych, jak i na szczeblu władz regionów i miast oraz społeczności lokalnych.

Karpaty reprezentują jednorodne pasmo górskie o specyficznych wyzwaniach i możliwościach rozwojowych z uwagi na uwarunkowania geograficzne. Zajmują powierzchnię 190 tys. km kw. , co czyni je po Alpach drugim co do wielkości obszarem górskim na kontynencie europejskim; są zamieszkiwane przez około 68 mln ludzi. Potencjał wielowiekowego sąsiedztwa społeczeństw regionów karpackich jest wynikiem krzyżowania się wpływów Wschodu i Zachodu, wspólnych doświadczeń historii, a także tradycji pasterskich.

Wzorem do stworzenia opinii była sprawnie działająca górska Alpejska Strategia makroregionalna, której beneficjentami są regiony stosunkowo bogate. W opinii KR wskazano iż znaczną część makroregionu karpackiego stanowią najbiedniejsze regiony państw członkowskich, a wskaźnik PKB na mieszkańca w większości z nich nie przekracza 50 proc. średniej dla UE. Dodatkowo wskazano na niedostatek infrastruktury spowodowany wieloletnim niedoinwestowaniem i procesami transformacji gospodarek, jak i zaniedbaniem potencjału rozwojowego.

Według samorządowców strategie makroregionalne pomagają sprostać wspólnym wyzwaniom dla konkretnych obszarów. Wspólne wykorzystanie potencjału obszarów transgranicznych przyczynia się do osiągnięcia spójności terytorialnej między państwami i regionami. Stanowią one równocześnie instrument wielopoziomowego zarządzania, integrując działania podmiotów reprezentujących poziom unijny, krajowy, regionalny i lokalny wokół wybranych celów.

Źródło SSPAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj