Budżet miasta przyjęty

Budżet miasta przyjęty

Zwiększenie dochodów gminy miasta Sanoka jest głównym celem w zakresie realizacji polityki finansowej miasta na ten rok i przyszłe lata. 16 stycznia br. odbyła się sesja RM Sanoka, podczas której burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zaprezentował projekt budżetu.

O szczegółowych założeniach uchwały budżetowej opowiedział skarbnik gminy miasta Sanoka – Bogdan Florek. Na koniec radni dyskutowali i głosowali nad poprawkami do budżetu oraz ostatecznie zdecydowaną większością głosów uchwalili budżet na 2020 r.

Budżet na 2020 r. jest budżetem niełatwym. Jak wynikało z prezentacji zarówno burmistrza jak i skarbnika. Bilans dochodów bieżących oraz wydatków bieżących przy uwzględnieniu dotychczasowego zadłużenia miasta było trudno uzyskać.

Różnica między planowanymi wydatkami z wniosków z wydziałów a możliwymi dochodami wynosiła minus 64,3 mln, zaś przy wydatkach bieżących minus 23 mln zł. Złą stroną tego budżetu jest brak dodatniego wyniku na bieżącej działalności operacyjnej. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi zaledwie 195 tys. zł. ( w 2016 r. było to 7,4 mln; w 2017 r. 8,4 mln zł i w 2018 r. 1,5 mln).

Zmniejszenie różnicy między dochodami a wydatkami jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących na potrzeby funkcjonowania przedszkoli, żłobków, szkół oraz realizację zadań w obszarze opieki społecznej oraz CRiS.

Nadwyżka operacyjna jest jednym z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej miasta. Ilustruje ona, czy samorząd jest w stanie pokryć wydatki dochodami. Finansowanie spłaty zaległych rat z zaciągniętych zobowiązań odbywa się bez potrzeby zaciągania nowych. Częściowo dodatni wynik operacyjny pozwala na finansowanie zadań inwestycyjnych bez zaciągania na ten cel nowych. Wpływa też na polepszenie maksymalnego wskaźnika zadłużenia.

Od roku 2018 nadwyżka wyniku operacyjnego w budżecie jest minimalna. Zagrożona jest w związku z tym możliwość zaciągania nowych zobowiązań, by móc planować kolejne inwestycje. Analiza wskaźników zadłużenia jednoznacznie wskazuje, że intensyfikacja działań inwestycyjnych miała miejsce w latach 2017 – 2019. Obecnie poziom zadłużenia znacząco ogranicza na lata 2020 -2022 możliwość zaciągania nowych zobowiązań. W najbliższych dwóch latach inwestycje muszą zostać wyhamowane, natomiast działania powinny być skierowane w stronę szukania oszczędności. Jeżeli w 2020 r. zrealizowane zostaną wszystkie zaplanowane inwestycje, zadłużenie wyniesie 89 mln.

Po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową jednoznaczne jest zalecenie, by zwiększać dochody własne gminy. Takie działania mają na celu dalszy rozwój poprzez zabezpieczenia wkładu własnego na przedsięwzięcia dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Burmistrz, chcąc zwiększyć dochody, nie sięgając jednocześnie do kieszeni sanoczan ma koncepcję, by w br. wykonać przegląd stanu majątku gminnego. Takie działania mają na celu pozyskiwania większych dochodów z jego sprzedaży, poprawę efektywności gospodarowania środkami finansowymi przez jednostki organizacyjne. Należy też przyciągnąć inwestorów, którzy będą chętni zlokalizować w mieście przedsięwzięcia inwestycyjne. Samorząd dołoży starań, by wydzielić nowe strefy na działalność gospodarczą.

Źródło: Urząd Miasta Sanoka

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj