UMP za większą odpowiedzialnością producentów odpadów opakowaniowych

UMP za większą odpowiedzialnością producentów odpadów opakowaniowych

Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) oraz ustalenie i egzekwowanie kar za wprowadzanie na rynek opakowań nienadających się do recyklingu – to m.in. postulaty zgłoszone w czwartek przez Unię Metropolii Polskich.

W przyjętym 16 stycznia stanowisku zespół ds. odpadów komunalnych Unii Metropolii Polskich zaapelował o zwiększenie odpowiedzialności producentów odpadów opakowaniowych.
„Jesteśmy zdumieni, że mimo wyraźnego zapisu w przyjętym w 2016r. przez Radę Ministrów Krajowym Programie Gospodarki Odpadami i obowiązku wynikającym z przepisów unijnych Polska nadal nie wdrożyła żadnych rozwiązań, które w sposób adekwatny przenosiłyby koszty gospodarki odpadami opakowaniowymi na ich faktycznych producentów” – napisano w stanowisku.
Zdaniem samorządowców obecny brak odpowiedzialności producentów w wielu miastach doprowadził do destabilizacji systemów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GOK).  „Skutkuje to m.in. koniecznymi podwyżkami opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi” – zaznaczono w stanowisku.
W ocenie samorządowców postawienie gminom wysokich zobowiązań odnoszących się do poziomów recyklingu, bez systemowych rozwiązań w finansowaniu gospodarowania odpadami, w tym partycypacji przemysłu (producentów produktów wprowadzanych na rynek) nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, a przyczyni się głównie do wzrostu kosztów ponoszonych jedynie przez mieszkańców.
Przedstawiciele UMP zwrócili uwagę, że obecnie to mieszkańcy, poprzez opłatę wnoszoną do gminnego systemu GOK, ponoszą wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów opakowaniowych (z nieruchomości, miejsc publicznych oraz PSZOK).
Według nich sytuacja ta powinna ulec zmianie. To mieszkańcy powinni stać się głównymi beneficjentami opłaty produktowej. Dlatego – w ocenie UMP – opłata produktowa, pochodząca od producentów opakowań, powinna pokrywać wszystkie koszty związane z gospodarką odpadami opakowaniowymi (odbiór i zagospodarowanie), łącznie z edukacją, rozwojem organizacji odzysku oraz systemu kaucyjnego i depozytowego.
W swoim stanowisku UMP zawarła także pięć postulatów, których realizacja jest konieczna, aby usprawnić funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi. Są to:
– Wprowadzenie opłaty produktowej, która pokrywałaby koszty zbierania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych ponoszone obecnie przez mieszkańców, uiszczanej przez producentów i importerów.
– Ustalenie i egzekwowanie sankcji finansowych dla producentów za wprowadzanie na rynek opakowań nienadających się do recyklingu i powtórnego wykorzystania.
– Zbudowanie kompleksowego – rządowego systemu wsparcia dla rozwoju rynku recyklingu, w tym rynku samorządowego.
– Standaryzacja opakowań zwrotnych określona normami pod rygorem kar za wprowadzanie w obrót opakowań nienormatywnych.

– Zorganizowanie w Polsce rynku dla wtórnego politereflanu etylu (rPET), by zaprzestać sprowadzania go z zagranicy, w celu spełnienia przez producentów wymogu zawartości w nowych produktach opakowaniowych surowca wtórnego.

Żródło: Serwis Samorzadowy PAP

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj