Wracam, jak do domu – rozmowa z synem generała Bronisława Prugara-Ketlinga

10 maja wybory Prezydenta RP

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 10 maja – ogłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zgodnie z przepisami II tura wyborów – jeśli będzie konieczna – odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 24 maja.Z procesem wyborczym wiąże się wiele obowiązków organów samorządu terytorialnego, w tym np. gminy obowiązek sporządzenia spisów wyborców czy przygotowanie lokali wyborczych.

 

Po opublikowaniu postanowienia marszałek Sejmu w Dzienniku Ustaw, formalnie ruszy kampania wyborcza.

W celu zgłoszenia kandydata na prezydenta, konieczne jest utworzenie komitetu wyborczego. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zwracała uwagę w rozmowie z PAP, że wybory prezydenckie różnią się od innych tym, że komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne.

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. O powstaniu komitetu zawiadomić można PKW najpóźniej w 55 dniu przed wyborami – czyli przy terminie wyborów 10 maja – należy to zrobić do 16 marca.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu) albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację.

Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej jest zgłoszenie kandydata na prezydenta. Dokonuje go osobiście pełnomocnik wyborczy najpóźniej do północy w 45 dniu przed dniem wyborów. Termin ten przypada 26 marca. Zgłoszenie kandydata – oprócz danych osobowych i wskazania jego przynależności partyjnej – musi też zawierać także wykaz 100 tys. obywateli popierających zgłoszenie.

PKW rejestruje kandydata na prezydenta jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do usunięcia wskazanych wad zgłoszenia w terminie 3 dni. PKW może też postanowić o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli nie posiada on prawa wybieralności.

Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów Państwowa Komisja Wyborcza – czyli najpóźniej 20 kwietnia – PKW musi wydać obwieszczenie z listą kandydatów.

Prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Prezydentem może zostać polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat.

Postanowienie o zarządzeniu wyborów prezydenckich na 10 maja 2020 r. może zostać opublikowane jeszcze w środę. „Najpóźniej stanie się to w dniu jutrzejszym i od tego momentu wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta będą mogli rozpocząć formalnie kampanię wyborczą” – powiedziała Witek.

Marszałek Sejmu zaznaczyła, że do postanowienia o zarządzeniu wyborów dołączony jest załącznik zawierający kalendarz wyborczy pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborczą.

Do tej pory chęć udziału w wyborach głowy państwa zadeklarowali: Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), publicysta Szymon Hołownia. Oficjalnie jeszcze chęci ubiegania się o kolejną kadencję nie ogłosił urzędujący prezydent Andrzej Duda.
Żródło: SSPAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj