Sanocka Biblioteka Cyfrowa - poznaj historię Ziemi Sanockiej

Zadanie „Modernizacja i rozbudowa Sanockiej Biblioteki Cyfrowej” w ramach Programu „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wartość zadania…

Dzięki wsparciu finansowemu MKiDN i pozyskanym środkom w ramach programu „Polska Cyfrowa” , Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku mogła w 2019 r. zmodernizować i wzbogacić o nowe zasoby Sanocką Bibliotekę Cyfrową.

Sanocka Biblioteka Cyfrowa, będąca jedną z pierwszych w Polsce (działa od 2008 roku) w ramach dofinansowania mogła m.in. zakupić najnowsze oprogramowanie systemu dLibra oraz nowy serwer do archiwizacji zdigitalizowanych zbiorów

Nowe, zdigitalizowane materiały to m. in. cenny zespół, przechowywany w archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku, skatalogowany jako „Archiwum miasteczek i wsi powiatu sanockiego”. Są to ankiety przeprowadzone przez nauczycieli szkół powszechnych w latach 30. XX w. na zlecenie sanockiego inspektoratu szkolnego, obejmującego swoim zasięgiem

wiele miejscowości z Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny. Jest to unikalny materiał, dokumentujący życie społeczności wsi, które po II wojnie światowej zostały w większości wysiedlone na Ukrainę, bądź w trakcie Akcji „Wisła”. Poza tym został zgitalizowany zespół akt „Muzeum Łemkiwszczyna”, Towarzystwa Dramatyczno-Muzycznego w Sanoku, Księga przynależnych do gminy Sanoka, Księga szupasowa miasta Sanoka oraz cenne „szematyzmy” diecezji przemyskiej obrządku greckokatolickiego z lat 1828-1839. Całość to 130 obiektów i ponad 6000 zdigitalizowanych kart.

„Sanocka Biblioteka Cyfrowa”, to platforma udostępniająca zdigitalizowane wydawnictwa oraz materiały archiwalne, dotyczące Sanoka i Ziemi Sanockiej, uruchomiona w 2008 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku. Biblioteka kilkukrotnie pozyskiwała granty (ostatni w 2019 r. z MKiDN) na rozwój SBC i digitalizację nowych pozycji.

Są to materiały pomocne do badań genealogicznych, poznania lokalnej historii i tradycji. Z pewnością gratką dla każdego sanoczanina może być zagłębienie się w lekturę, wydawanej przed ponad stu laty, prasy sanopckiej – „Gazety Sanockiej” i „Tygodnika Ziemi Sanockiej”.

Ale nie mniej ciekawe są też ostatnie nabytki z archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku: niezwykle wartościowe opisy wielu podsanockich miejscowości, sporządzone w latach trzydziestych XX wieku przez nauczycieli ówczesnych szkół lokalnych. Wyczytamy w nich jak ubierali się, odżywiali i gospodarowali nasi przodkowie Bykowiec, Dąbrówki Ruskiej, Bukowska czy Czerteża.

Możemy też poszperać w „Księdze przynależnych do gminy Sanoka” czy w zespole zawierającym dokumenty związane z przygotowaniem miasta do Zjazdu Ziem Górskich, jaki odbył się w 1936 roku w Sanoku.

A znajdziemy to pod adresem: sanockabibliotekacyfrowa.pl

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj