Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy, jak składać wniosek w dobie koronawirusa

 

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie mające na celu częściową rekompensatę kosztów poniesionych w związku z organizacją pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS lub KRUS. Jego maksymalna wysokość to 4 tys. zł. Pieniądze należą się, gdy zmarły pobierał emeryturę, rentę, emeryturę pomostową, świadczenie kompensacyjne (albo nie pobierał wyżej wymienionych świadczeń, ale spełniał warunki, aby je otrzymać), był na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym, świadczeniu przedemerytalnym, zasiłku przedemerytalnym, pobierał rentę socjalną, był ubezpieczony w ZUS lub KRUS, zmarł z powodu wypadku lub choroby zawodowej.

Zasiłek należy się też, gdy zmarły nie był ubezpieczony, ale był członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

W obecnej sytuacji , aby uzyskać zasiłek pogrzebowy należy złożyć następujące dokumenty:
1.Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
2.Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
3.Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
4.Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
5.Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Ważne!

Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Tak sporządzony komplet dokumentów można wysłać listem poleconym lub złożyć w dedykowanej skrzynce na korespondencję, które znajdują się w każdej placówce ZUS.

Pamiętaj!
Obsługę wniosku można skrócić, podając na wniosku aktualne dane kontaktowe.
Oryginał aktu zgony zwracamy na wniosek zainteresowanego.

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Inne komunikaty ZUS KLIK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj