XXVII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka VIII - przebieg

XXVII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka VIII – przebieg

XXVII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka VIII zwołana na wniosek burmistrza miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego rozpoczęła się 22 kwietnia br. uczczeniem minutą ciszy pamięci śp. Tadeusza Pióry – burmistrza miasta Sanoka w latach 2014 – 2018, który zmarł 21 kwietnia br. Po otwarciu obrad i przedstawieniu ich porządku, radni rozpatrywali wnioski burmistrza w sprawach: ustalenia form pomocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Po zmianie porządku obrad, radni w pierwszej kolejności wysłuchali sprawozdania burmistrza miasta Sanoka z działań podjętych przez samorząd w okresie ogłoszenia przez rząd stanu epidemicznego. Poruszył też najważniejsze kwestie dotyczące zadań gminy realizowanych w ostatnim czasie.

Radni uchwalili zmiany budżetowe, m.in. związane z realizacją budowy drogi wojewódzkiej nr 886 między obwodnicą Sanoka a DK 28. Zmiany te dotyczyły powstałego zobowiązania finansowego. Planowana realizacja zadania zakończy się w 2021 r. Płatności za realizację zadania również zostają rozłożone i pomoc Miasta Sanoka w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego musi zostać rozłożona, z uwzględnieniem wydatków w latach 2020 i 2021.

Jednym z punktów obrad była też zmiana statutu Sanockiej Fundacji Sportu, którą Rada miała uchwalić ze względy na wymogi KRS. Sąd rejestrowy wezwał Fundatora do określenia, jaka część funduszu założycielskiego będzie przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

Najwięcej dyskusji jednak wywołały projekty uchwał dotyczące określenia pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii. Ustawa z 31 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przyjęła nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców. Wprowadzono przepisy umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego udzielanie dodatkowej pomocy publicznej, m.in. w formie odstąpienia od dochodzenia niewymagalnych należności cywilnoprawnych oraz umarzania wymagalnych należności cywilnoprawnych.

– Zarządzenie o pomocy dla przedsiębiorców, wydane już 20 marca, jako jedno z pierwszych w regionie, zyskało akceptację i poparcie Radnych Miasta Sanoka i nabrało mocy uchwały. W dyskusji dominowały głosy będące wyrazem odpowiedzialności, troski o przyszłość i poczucia solidarności. Rada Miasta ustanowiła przepisy, które będą podstawą wdrożenia pomocy dla sanockich przedsiębiorców. Decyzje, które podjęliśmy, są wynikiem wnikliwej analizy możliwości budżetu. Dziękuję Radnym za wsparcie. Mam nadzieję, że wspólna praca i wzajemne zrozumienie pozwolą nam podjąć jeszcze wiele decyzji, ważnych dla rozwoju miasta – podsumowuje wczorajsze obrady burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski.

Na czym polega pomoc miasta przedsiębiorcom? Pomoc udzielana jest w formie odstąpienia od naliczenia czynszu lub umorzenia czynszu wymagalnego, obniżenia rat czynszu i odroczenia terminu płatności czynszu lub rozłożenia płatności na raty. Pomoc jest udzielana tym podmiotom, które zawiesiły działalność gospodarczą, których działalność jest wstrzymana, których dochody zmniejszyły się do 50%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomoc będzie udzielana na podstawie złożonego wniosku, dostępnego na stronie sanok.pl.

Druga uchwała dotycząca pomocy przedsiębiorcom opiera się na przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się. Przedłużenie terminów płatności dla osób prawnych ustalono w ten sposób, że termin przypadający na 15 maja 2020 r. przedłużono do 15 sierpnia br.; termin 15 czerwca przedłużono do 15 września. Termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypadający na 15 maja przedłużono do 31 lipca. Jeżeli zaś chodzi o przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, terminy płatności przypadające na 15 maja 2020 r. przedłuża się do 15 lipca br., przypadające na 15 czerwca przedłuża się do 15 sierpnia br.

Na koniec radni otrzymali również laptopy – pozyskane z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sanoka” Polska Cyfrowa, które mają usprawnić możliwość przebiegu kolejnych sesji w formie zdalnej i zostali przeszkoleni w tym zakresie.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj