XXVI sesja zwyczajna
XXVI sesja zwyczajna

XXIX Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z  2020r. poz. 713/ zwołuję XXIX Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 25.06.2020r. o godz. 900  w  Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 22.04.2020r. dot. zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Olchowce oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 260/5 o pow. 0,1502 ha, nr 260/6 o pow. 0,1789 ha, nr 260/7 o pow. 0,1423 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3464 o pow. 0,0901 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 597/3 o pow. 0,0050 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr 596/2, 596/3, 596/4, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 338/8 o pow. 0,0036 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 339, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 107/2 o pow. 0,0025 ha stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr 108/1 i 108/2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku poprzez zmianę siedziby przedszkola oraz ustalenie jego innej lokalizacji, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sanoka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 20. Interpelacje.
 21. Wolne wnioski i zapytania.                                                
 22. Zamknięcie obrad sesji.
   Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak

 

1 KOMENTARZ

 1. A czy radny Osika powi coś mondrego? Niech radny powi, jak mu sie pracuje w Zagórzu i czy razem ze swoim szefem popirają kandydata Dudę?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj