Sport

Zaproszenie do realizacji zajęć alternatyw sportowych i innych

Kluby sportowe, które chcą realizować zajęcia alternatyw sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, mogą składać swoje oferty na zajęcia sportowe z dopiskiem na kopercie ”Program alternatyw przez sport”. Jednocześnie przypominamy stowarzyszeniom i klubom realizującym inne niż sportowe zajęcia  dla dzieci i młodzieży o możliwości składania swoich ofert z dopiskiem na kopercie.: „Program alternatyw- zajęcia inne”.

Do wykorzystania łącznie przewidziano kwotę 40 000 zł. Warunki realizacji zajęć muszą być dostosowane do aktualnych przepisów sanitarnych dotyczących zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Druki wniosków i oświadczeń do pobrania:
Oferty z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach opisanych hasłem ”Program Alternatyw”, można składać do 22 lipca 2020r.  do skrzynki korespondencyjnej w Urzędzie Miasta Sanoka. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków zawarte zostaną umowy na realizację zgłoszonych zadań.
mn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj