Uczczono bohaterskiego kapłana

100 lat  „Cudu  nad  Wisłą”

 

TREPCZA. Z udziałem młodzieży i dzieci odsłonięto tablicę i rozsiano ziemię spod Ossowa przy pamiątkowym dębie. Nazwany imieniem „Ignacy” będzie przypominał bohaterską śmierć 27 letniego kapłana Ignacego Skorupki w Bitwie Warszawskiej 14 sierpnia 1920 roku. Zwycięstwo Polaków zdecydowało o przyszłych losach nie tylko naszej Ojczyzny, ale całej Europy. Nazwane „Cudem nad Wisłą” dla wielu Polaków jest symbolem Bożej ingerencji i opieki Matki Bożej.

Koncelebrowanej mszy za Ojczyznę i Polaków w kraju i na emigracji przewodniczył ks. Antoni Moskal – proboszcz z Pielni , znany z licznych inicjatyw historyczno-patriotycznych. W kazaniu ukazał postać ks. Ignacego oraz zachęcał do kultywowania pamięci o narodowych bohaterach, których tak wielu za wolność oddało swoje młode życie. Uroczystość uświetnił swoimi komendami miejscowy Kustosz Narodowej Pamięci pan Jerzy Bartkowski, zaś o jej piękną oprawę muzyczną zatroszczył się organista Marek Dziok. Odsłonięcia tablicy w imieniu rodzin miejscowych weteranów ostatniej wojny dokonał dr Janusz Solarz z Rzeszowa. Warto podkreślić, że o ziemię z Ossowa postarał się radny powiatowy Stanisław Lewicki, który osobiście jej grudki rzucił pod dęba „Ignacy” oraz na zakończenie rozsiał na całym Skwerze Niepodległości. W ten sposób ziemia z pola bitwy zmieszała się i uświęciła naszą podkarpacką.

(pr)

Uczczono bohaterskiego kapłana

smartcapture