Burmistrz odpowiada na pytania mieszkańców

Oświadczenie Burmistrza Miasta Sanoka

 

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, które są przejawami walki politycznej, Burmistrz Tomasz Matuszewski wydał dziś oświadczenie o następującej treści:

Oświadczenie
Burmistrza Miasta Sanoka

Jako Burmistrz Miasta Sanoka, w związku z nieprawdziwymi informacjami,
które pojawiły się w przestrzeni publicznej oświadczam, że wszelkie
czynności podjęte w toku przygotowania i zatwierdzenia inwestycji pn.
Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania
z drogą wojewódzką 886 (ul. Królowej Bony) w Sanoku zostały
przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Pragnę tym samym
stanowczo zdementować twierdzenia formułowane przez niektóre środowiska
polityczne, jakoby realizacja rzeczonej inwestycji była obarczona
uchybieniami, miała pociągnąć za sobą nieprzewidziane wydatki dla Gminy
Miasta Sanoka, względnie by miała skutkować powstaniem szkody majątkowej
po stronie Gminy.
Wszelkie tego typu insynuacje nie polegają na prawdzie i są w mojej
ocenie obliczone wyłącznie na unicestwienie realizacji tej inwestycji, a
przy tym zmierzają do podważenia autorytetu i dobrego imienia Burmistrza
Miasta Sanoka, ale także szeregu osób oficjalnie już zaangażowanych w
realizację tej inwestycji, a piastujących ważne urzędy państwowe. Tego
typu działania, niemające żadnego uzasadnienia w faktach, są jaskrawym
przejawem walki politycznej i w istocie godzą w interes Gminy Miasta
Sanoka i jej Mieszkańców. Burmistrz Miasta Sanoka wyraża niniejszym
stanowczy sprzeciw wobec tego typu praktyk i oświadcza, że będzie
konsekwentnie dążył do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu na rzece
San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką 886
(ul. Królowej Bony) w Sanoku jako przedsięwzięcia, na którego realizację
mieszkańcy Gminy oczekują od kilkudziesięciu lat i którego powodzenie w
sposób istotny przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Sanoka.
Jednocześnie Burmistrz Miasta Sanoka oświadcza, że podejmie wszelkie
przewidziane prawem środki celem ochrony w interesie mieszkańców Gminy
Miasta Sanoka realizacji inwestycji Budowa mostu na rzece San wraz z
budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką 886 (ul.
Królowej Bony) w Sanoku.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski

Oświadczenie Burmistrza Miasta Sanoka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj