Koniec remontu ulicy Stawiska

Dobiegają końca prace przy przebudowie ulicy Stawiska. Roboty zostały zlecone firmie „Drogbud Golcowa Pro sp. z o.o.”. Przekazanie placu budowy nastąpiło 12 sierpnia br., aktualnie wykonawca prowadzi pracę porządkowe. Jest to inwestycja sfinansowana częściowo z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres prac obejmuje odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. 800-lecia do pętli autobusowej. Na ulicy została wymieniona nakładka asfaltowa (ok 750 m), zostało wykonane powierzchniowe odwodnienie oraz wykonano wpusty uliczne. Ulica została częściowo okrawężnikowana i okorytkowana. Wyremontowany i przebudowywany został chodnik (ok. 485 m), na trotuarze został ułożony wzór z kostki, który zaprojektował Piotr Bochnia – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora. 

Od ulicy Jezierskiego, aż do pętli autobusowej powstała ścieżka rowerowa o długości ok. 475 m. Przebudowana została pętla autobusowa. Natomiast wyżej ulicy Jezierskiego została wbudowana zatoka autobusowa wraz z przejściem dla pieszych i chodnikiem. Przebudowane zostało również oświetlenie uliczne. Zainstalowano lampy ledowe, które doświetlają: jezdnię, chodnik, ścieżkę rowerową, przystanki i przejścia dla pieszych. 

Wartość wykonanych robót zgodnie z umowami i aneksami opiewa na 1 577 760, 46 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 601 125 zł.