Praca burmistrza między sesjami (19 listopada – 17 grudnia)

Spotkania, inwestycje, życzenia świąteczne

Spotkania burmistrza

W okresie między sesjami burmistrz brał udział w wideokonferencji, a następnie, w Przemyślu, w spotkaniu z zarządem Krajowego Zasobu Nieruchomości. Omawiano stan prac przygotowawczych przy planowanej budowie czterech bloków wielorodzinnych w Sanoku. nowe założenia programu mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób młodych. Rząd planuje wsparcie dla udziału samorządów w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, na które będzie można uzyskać bezzwrotną pożyczkę w wysokości nawet 3 mln zł.

– Podczas dyżuru telefonicznego rozmawiałem z mieszkańcami, którzy chętnie korzystali z tej formy kontaktu. Sprawy, sygnalizowane przez sanoczan, dotyczą przede wszystkim potrzeb mieszkaniowych informował burmistrz.

20 listopada w Sali Herbowej odbyło się spotkanie z wójtami ws. powołania koronera powiatowego. Uczestniczyli w nim zastępca burmistrza Grzegorz Kornecki oraz sekretarz miasta Bogdan Struś.

Burmistrz Matuszewski spotkał się z Czesławem Langiem, głównym organizatorem Tour de Pologne. Prowadzone są rozmowy, by Sanok stał się punktem na trasie najsłynniejszego w Polsce wyścigu kolarskiego.

Władysława Chytła-Lassota obchodziła 100. Urodziny. Burmistrz złożył wizytę Jubilatce – zasłużonej członkini sanockiego Oddziału Związku Sybiraków.

3 grudnia na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego burmistrz uczestniczył w spotkaniu, podczas którego przedstawił projekty realizowane i planowane na kolejne lata w Sanoku. Premier pogratulował sanoczanom dofinansowania w ramach programu ,,Mosty dla Regionów”, potwierdził również, że kolejne wnioski, o jakie aplikuje Sanok, mają duże szanse na realizację. Rozwój miasta w obszarze strefy ekonomicznej, edukacyjnej, poprawy infrastruktury drogowej i technicznej, remonty wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz bezpieczeństwo na drogach, jak i również wsparcie inicjatyw społecznych to kolejne rozmowy, jakie burmistrz odbył z szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofem Kubów, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z Sekretarz Stanu Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, w Ministerstwie Edukacji z Ministrem Przemysławem Czarnkiem oraz z Prezesem Mlekovity Dariuszem Sapińskim, który potwierdził wsparcie zarządu firmy dla inicjatyw sportowych i wydarzeń kulturalnych w Sanoku.

Sprawy bieżące

Z zamiarem ożywienia gospodarczego Sanoka został opracowany katalog inwestycyjny, w którym znajdują się oferty terenów przeznaczonych pod inwestycje, będących własnością miasta.

– Zachęcamy do współpracy w tworzeniu katalogu wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy planują i przeznaczają nieruchomości pod inwestycje. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi samorządami, przedsiębiorcami i instytucjami zainteresowanymi inwestowaniem w Sanoku – mówił burmistrz Tomasz Matuszewski.

Do samorządowców i przedsiębiorców zostały wysłane zaproszenia do udziału w Społecznym Komitecie popierającym budowę nowej drogi łączącej Sanok z drogą ekspresową S 19 wraz z planowanymi zjazdami.

Remonty i oświetlenie dróg

Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyremontowana została część ul. Kenara prowadząca do drogi serwisowej sanockiej obwodnicy. W ramach pozyskanych środków przebudowana zostanie też ul. Krucza. Wykonawcą jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Dobiegają końca prace przy przebudowie ulicy Stawiska. Zakres prac obejmuje odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. 800-lecia do pętli autobusowej. Na ulicy została wymieniona nakładka asfaltowa, zostało wykonane powierzchniowe odwodnienie oraz wykonano wpusty uliczne. Przebudowywany został chodnik. Od ulicy Jezierskiego, aż do pętli autobusowej powstała ścieżka rowerowa o długości ok. 475 m. Przebudowana została pętla autobusowa, a wyżej ulicy Jezierskiego powstała zatoka autobusowa wraz z przejściem dla pieszych i chodnikiem. Przebudowane zostało również oświetlenie uliczne. Zainstalowano lampy ledowe, które doświetlają: jezdnie, chodnik, ścieżkę rowerową, przystanki i przejścia dla pieszych. Wartość wykonanych robót zgodnie z umowami i aneksami opiewa na ponad 1 500 000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 600 000 zł.

Trwają prace remontowe na ulicach: Krasińskiego, Szafera, Poprzecznej oraz roboty budowlane związane z budową łącznika drogowego pomiędzy obwodnicą Sanoka a ul. Łany.

Trwają roboty przy budowie oświetlenia ulicy Kawczyńskiego.

Zadania inwestycyjne 

Miasto Sanok pozyskało 4 600 000 zł w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota 2,6 mln zł została przyznana na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Sanoka”. W jego ramach zamierzamy wybudować ponad 3 km nowych sieci wodociągowych oraz ponad 3 km nowych sieci kanalizacyjnych. Kwota 2 mln zł została przyznana na zadanie pn. „Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w Sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3”.

Trwają prace wykończeniowe na budowie Domu Przedpogrzebowego przy ul. Kółkowej.

Zakończono montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. 800-lecia.

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:  „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa, ul. Glinice oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza” oraz  „Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna, ul. Dworska oraz ul. Kalinowa”;

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie o pow. ponad  2 ha, znajdującym się przy ul. Konopnickiej oraz obwodnicy miasta Sanoka Najkorzystniejszą ofertę złożył  Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Mieczysław Fil na kwotę 19 000 zł brutto.

Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Remont kwatery i nagrobków Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU.

 

Zadania różne

Zakończyła się tegoroczna akcja odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest, odebrano z terenu Miasta Sanoka 18,92 megagramów wyrobów zawierających azbest.

Zakończono rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Lipińskiego 5 i podpisano protokół o zakończonych pracach rozbiórkowych.

Zakończono Spis Rolny przeprowadzony na terenie miasta Sanoka. Spis realizowało 3 rachmistrzów, do spisania było 799 gospodarstw rolnych. Blisko jedna piąta gospodarstw skorzystała z możliwości dokonania spisu przez Internet.

Ogłoszono konkurs na przygotowywanie i wydawanie bezpłatnego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 grudnia. – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to 150 000 zł.

Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych. Wpłynęła 1 oferta złożona przez spółkę Transprzęt. Firma Transprzęt nie zwiększyła kwoty za odbiór i transport niesegregowanych odpadów, podtrzymując stawkę tegoroczną w wysokości 321,84 zł brutto za 1 tonę odpadów.

Akcje świąteczne

Na ulicach Sanoka zawieszono dekoracje świąteczne, wynajęte w firmie ODEON Gliwice. Koszt wynajmu dekoracji wraz z transportem wynosi ponad 56 000 zł brutto.

Od 7 grudnia ruszył Jarmark Adwentowy on-line, na stronie sanok.pl, oficjalnym profilu Miasta Sanok będą publikowane oferty świąteczne rękodzielników, głównie z regionu. Akcja ma na celu pomoc dla lokalnych wytwórców rękodzieła.

– Zadeklarowaliśmy wsparcie organizacyjne dla inicjatyw sztabu Hufca Ziemi Sanockiej w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 22 grudnia zaprosiliśmy najuboższych mieszkańców Sanoka na ciepły posiłek, który zostanie im wydany na dziedzińcu klasztoru oo. Franciszkanów – informował burmistrz.

Kalendarze i życzenia

– Współpracując z Klubem Fotografików Sanockich oraz z Muzeum Historycznym przygotowaliśmy kalendarze na 2021 rok, promujące malownicze zakątki miasta oraz malarstwo Zdzisława Beksińskiego. Przekazując dziś Państwu te kalendarze w upominku, życzę nam wszystkim, abyśmy spędzili świąteczny czas w zdrowiu i spokoju, z nadzieją, że nadchodzący Nowy Rok przyniesie nam – oprócz wyzwań – przede wszystkim radość i satysfakcję z pracy dla wspólnego dobra – zakończył swoje sprawozdanie burmistrz Tomasz Matuszewski.

Tomasz Matuszewski

Burmistrz Miasta Sanoka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj