Radni uchwalili budżet miasta na 2021 rok

 

Radni podczas sesji zwołanej 21 stycznia uchwalili budżet miasta na 2021 rok. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, wzrostu wydatków bieżących m.in. na oświatę, będzie to w dalszym ciągu budżet proinwestycyjny. Jak radni zagłosowali? Za budżetem było 15 radnych, przeciw 3, wstrzymujący głos był tylko 1.

– Rozwój miasta zależy od tego, jak wiele w niego inwestujemy, stąd też pomimo  trudności i niełatwych do przewidzenia czasów, zaplanowaliśmy na inwestycje blisko 23 mln zł. Uwzględniając również zadania inwestycyjne, które za chwilę zostaną wprowadzone do budżetu z tytułu otrzymanych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10,5 mln zł można już dziś powiedzieć, że nakłady inwestycyjne wzrosną do kwoty  33,9 mln zł – powiedział podczas sesji budżetowej burmistrz Tomasz Matuszewski.

Na koniec 2021 roku w przypadku zrealizowania wszystkich inwestycji potencjalne zadłużenie wyniesie przeszło 103,8 mln zł.

Jednak nie wysokość zadłużenia jest największym problemem dla budżetu, lecz różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi. Wydatki bieżące niepokojąco rosną, a mają związek m.in. utrzymaniem placówek oświatowych, realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, utrzymaniem zasobów majątkowych miasta.

Intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie dochodów, skierowana zostanie na:

 • pozyskanie środków dotacyjnych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i tzw. pro-dochodowych polegających na stworzeniu warunków dla inwestorów poprzez przygotowanie (uzbrojenie) terenów przemysłowych i przygotowanie ich do sprzedaży, uwzględniając przede wszystkim tereny na linii przebiegu obwodnicy sanockiej,
 • przegląd stanu majątku gminnego w celu pozyskiwania większych dochodów z jego sprzedaży (nowe tereny wzdłuż obwodnicy Sanoka), kontynuowanie zwiększenia sprzedaży mieszkań komunalnych w tych wspólnotach, gdzie udział Urzędu Miasta jest mały, a wydatki związane z utrzymaniem zasobów znaczące 
  i wysokie,
 • rozpoczęciu działalności przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ze 100% udziałem Gminy Miasta Sanoka, którego celem jest realizacja i finansowanie budowy mieszkań,
 • poprawę efektywności gospodarowania środkami finansowymi przez jednostki organizacyjne,
 • zmianę oferty cenowej świadczonych usług przez Centrum Rehabilitacji i Sportu, w celu zwiększenia dochodów,
 • zmiana na rok 2022 stawek opłat i podatków lokalnych w celu zapewnienia przyrostu dochodów własnych,
 • realizacja harmonogramu działań związanych
  z rozszerzeniem granic miasta Sanoka o przylegające sołectwa nie tylko w celu pozyskania atrakcyjnych terenów pod inwestycje, ale przede wszystkim, aby urealnić wpływy z tytułu podatków na zadania, które realizuje Gmina Miasta Sanoka, a z których korzystają mieszkańcy sołectw, natomiast obciążenia ponoszą tylko sanoccy podatnicy.

 

Intensyfikacja działań mających na celu poszukiwanie oszczędności systemowych dotyczyć będzie:

 1. Restrukturyzacji wydatków w takich obszarach jak:
 • oświata – zajęcia pozalekcyjne, nadgodziny, opieka świetlicowa, nauczyciele wspomagający, przeprowadzenie audytu
 • czasowe zamrożenie obsadzania wakatów w administracji
  i jednostkach,
 • zamrożenie w roku 2021 podwyżek płac dla pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
 • wszystkich obszarów gospodarki komunalnej.
 1. Analizy schematów organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek podległych w obszarze zatrudnienia i płac.
 2. Optymalizacji kosztów utrzymania placówek instytucji kultury.
 3. Bieżącej analizy zarządzania długiem, poprzez utrzymanie okresu 10-15 letniego wykupu wyemitowanych obligacji i kształtowanie okresu ich wykupu w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższe realizowanie się rocznych wskaźników zadłużenia.

 

 

 

2 KOMENTARZE

 1. Czy Burmistrz lub Rada Miasta odniesie się do zarzutu że Miasto bez zgody właścicieli wykorzystuje działki mieszkańców Sanoka na drogę awaryjną i nie zamierza nic robić w celu urządzenia drogi właściwej, ani zadośćuczynić właścicielom działek za to że nie mogą ich wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
  Postawa decydentów świadczy o lekceważeniu mieszkańców i ich praw. Taka arogancja władz spowoduje że do naszego miasta przyklei się na długi czas określenie „Sanok miastem bezprawia”

 2. Radny Miklicz mówił, mówił, mówił, mówił, mówił, mówił, ale zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały budżetowej. Po co mówił, mówił, mówił, mówił, mówił radny Drwiega, który zagłosował ZA?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj