Już można składać wnioski o dodatek solidarnościowy

 

Artyści na umowach cywilnoprawnych mogą wnioskować o świadczenie postojowe

 

Od 15 stycznia  wnioskować o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą m.in. twórcy, artyści oraz technicy wspomagający kulturę, czy  wykonujący usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz, czy architektury krajobrazu, którzy wykonują umowy cywilnoprawne.

 

Zgodnie z tarczą 6.0 od piątku prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z tego świadczenia mogą skorzystać twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów).

 

„Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii” .

 

Jakie warunki należy spełnić?

 

Osoba występująca z wnioskiem powinna spełniać następujące kryteria:

  • wykonywać umowę cywilnoprawną, która została zawarta nie później niż do 15 grudnia 2020 r.
  • przedmiot umowy musi być związany z działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury.
  • przychód uzyskany z tej umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 202  r. kwoty 15 506,79 zł).
  • nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.).

Co można zyskać?

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj