GDDKiA unieważniło postępowanie przetargowe dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka

GDDKiA unieważniło postępowanie przetargowe dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka

GDDKiA unieważniła postępowania przetargowe na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka (DK28). Aktualnie jest przygotowywany materiał do ponownego ogłoszenia przetargu, które planowane jest w lutym.  

– W związku z tym, że kwota z najkorzystniejszej oferty przewyższa tą, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę HIGHWAY Sp. z o. o., opiewała na kwotę 1 924 876,20 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 881 025,72 zł, do wartości oferty najkorzystniejszej – tłumaczy GDDKiA w Rzeszowie.

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP o długości ok. 3 km (w tym 1 km rozbudowy istniejącej DK84, 2 km budowy nowego odcinka DK28), budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę dwóch mostów, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj