Ważna sesja Rady Miasta. Co wydarzyło się do przerwy?

W porządku obrad zwołanej 25 marca XLI sesji Rady Miasta znalazł się punkt dotyczący poszerzenia granic Sanoka. Od decyzji radnych – zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym – został uzależniony dalszy los procedury, do której , także decyzją Rady Miasta, przystąpiono w ubiegłym roku. Zanim jednak radni pochylą się nad projektem uchwały, zrealizowano wcześniej przyjęty porządek obrad. Co wydarzyło się do przerwy?

Sprawozdanie burmistrza

Burmistrz Tomasz Matuszewski złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Mówił przede wszystkim o planowanych i realizowanych inwestycjach.

Gmina uzyskała dofinasowanie na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sanoka” w wysokości 2,6 mln zł. Obecnie przygotowywany jest przetarg na wyłonienie Wykonawcy. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi  1 990 000 złotych netto. W ramach zadania zostanie wykonana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kmicica oraz sieć wodociągowa przy ul. Jagiełły, sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolorowej i ul. Turystycznej, a także przy ul. Łany, ul. Kawczyńskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Ustrzyckiej i ul. Słowackiego, ponadto budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przy ul. Jezierskiego. Wykonanie wszystkich zadań zostało zaplanowane w bieżącym roku.

Wznowione zostały prace przy budowie łącznika drogowego pomiędzy obwodnicą Sanoka a ul. Łany wraz z przebudową ul. Porcelanowej.

Trwają prace remontowe ulic na Wójtostwie, w trakcie przebudowy są ulice: Poprzeczna, Szafera, Krasińskiego oraz Sadowa.

Z Funduszu Inicjatyw Lokalnych miasto otrzymało dotację na przebudowę Przedszkola nr 3 przy ul. Kochanowskiego w wysokości 2 mln zł. Trwają przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wyłonienie Wykonawcy.

26 lutego przeprowadzono – z wynikiem pozytywnym – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Ustrzyckiej na Posadzie – uzyskana kwota to 80 800 zł.

Wystąpiono z wnioskiem do Starosty Sanockiego w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Miasta Sanoka działki położonej na ul. Strózowskiej na Posadzie, przeznaczonej na budownictwo wielorodzinne.

23 lutego burmistrz spotkał się z Rafałem Weberem – sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmowy dotyczyły m.in. tematu budowy przeprawy mostowej na Sanie i wniosków, złożonych w ramach rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 600 000 zł na poprawę gospodarki wodnościekowej na terenie Sanoka i zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3.  W ramach drugiego naboru zostały złożone trzy wnioski na: uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę zjazdów z obwodnicy Sanoka, modernizację hali widowiskowo-sportowej „Arena Sanok” i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 8, na łączną kwotę 34 000 000 zł. W ramach programu wsparcia dla gmin popegeerowskich zawnioskowano o poprawę infrastruktury drogowej w dzielnicy Olchowce na kwotę 5 000 000 zł, zaś z programu wsparcia dla gmin górskich miasto stara się o środki na rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na kwotę 8 000 000 zł. – Tylko w ostatnich tygodniach wnioskowaliśmy o rekordową kwotę dotacji na ponad 51 600 000 zł na poprawę infrastruktury w mieście – informował w swoim sprawozdaniu burmistrz. 

Trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do ministra infrastruktury w sprawie skomunikowania Sanoka z S 19.  Listy wyłożone są m.in. w urzędzie miasta, podpisy można składać do 2 kwietnia.

Zanim będzie mowa o poszerzeniu granic…

Pozytywnie rozpatrzono wniosek burmistrza o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Zagórzu. Na ten cel przeznaczono 10 000 zł ze środków na promocję miasta.

Nadano imię księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego Placowi Harcerskiemu – wniosek w tej sprawie złożyła harcmistrzyni Krystyna Chowaniec.

Jednogłośnie opowiedziano się za przedłużeniem terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj