Nowe połączenia autobusowe MKS

Miejskie autobusy będą kursować aż do gminy Zarszyn. Gmina Miasta Sanoka oraz gmina Zarszyn podpisały w tej sprawie porozumienie. Powstanie nowa linia autobusowa na trasie Sanok – Pisarowce – Jędruszkowce – Pielnia – Nadolany – Nowotaniec – Nagórzany -Wola Sękowa – Wygnanka.

Wójtowie gmin Bukowsko, Sanok, Zarszyn zwrócili się do burmistrza z prośbą o uruchomienie nowej linii komunikacji miejskiej na trasie Sanok – Pisarowce – Jędruszkowce – Pielnia – Nadolany – Nowotaniec – Nagórzany – Wola Sękowa – Wygnanka. Gmina Bukowsko oraz gmina Sanok powierzyły organizację gminnego transportu zbiorowego na swoim terenie miastu Sanok. Uruchomienie powyższego połączenia wiąże się z aneksowaniem zwartego wcześniej z tymi gminami porozumienia.

W celu realizacji tego zadania na terenie gminy Zarszyn konieczne jest zawarcie porozumienia międzygminnego. Nowa linia Sanok – Pisarowce – Jędruszkowce – Pielnia – Nadolany – Nowotaniec – Nagórzany – Wola Sękowa – Wygnanka wykonywać będzie 8 kursów dziennie w jedną stronę, od poniedziałku do piątku. Zgodnie z porozumieniem gmina Zarszyn będzie zobowiązana pokryć koszty usług transportowych na odcinku – od pierwszego przystanku w miejscowości Jędruszkowce, do ostatniego przystanku w Pielni.

Porozumienie zostanie zawarte do 31 grudnia 2026 r. W związku z uruchomieniem dodatkowych kursów ustalono nowe ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Do 2. strefy biletowej przyporządkowane zostaną miejscowości: Pisarowce, Jędruszkowce, Pielnia oraz Nowosielce. Cena biletu w tej strefie wyniesie 4,40 zł. Miejscowości: Nagórzany, Wola Sękowa, Wygnanka zostaną przyporządkowane do 3. strefy biletowej, w której cena biletu jednorazowego wyniesie 5 zł.

Wprowadzono także ulgę samorządową w postaci bezpłatnych przejazdów dla dawców osocza, osobom będącym działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych przysługuje ulga w wysokości 50% kosztów przejazdu.

dcz

Zobacz również:

Szereg uchwał podjętych podczas XLII Sesji Rady Miasta