Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy

Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy

Dziś egzaminem z j. polskiego rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty, jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, zaś 27 maja z j. obcego nowożytnego. Dodatkowy termin wyznaczony został od 16 do 18 czerwca. Szczegółowe wyniki egzaminów zostaną przekazane szkołom do 2 lipca br. We wszystkich sanockich szkołach podstawowych do egzaminu przystąpiło 347 ósmoklasistów, 5 uczniów zostało zwolnionych z egzaminu.

W Szkole Podstawowej nr 1 do egzaminu przystąpiło 79 uczniów

W Szkole Podstawowej nr 2 do egzaminu przystąpiło 96 uczniów/1 zwolniony

W Szkole Podstawowej nr 3 do egzaminu przystąpiło 49 uczniów/1 zwolniony

W Szkole Podstawowej nr 4 do egzaminu przystąpiło 76 uczniów/2 zwolnionych

W Szkole Podstawowej nr 6 do egzaminu przystąpiło 24 uczniów/1 zwolniony

W Szkole Podstawowej nr 8 do egzaminu przystąpiło 23 uczniów

Egzaminy w reżimie sanitarnym

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp co najmniej 1,5m oraz mają zakryte usta i nos maseczką. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

Przypominamy o terminach rekrutacji do szkół średnich

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.. Do szkoły lub oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, wnioski będą składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

Od 23 do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj