Starorzecze Sanu w Olchowcach – z profesorem Łuczajem rozmawia Piotr Kutiak – materiał filmowy

 

Dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego odkrywa przed mieszkańcami i turystami bogactwo tutejszej flory. Kolejną rozmowę z profesorem na terenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Starorzecze Sanu w Olchowcach przeprowadził Piotr Kutiak – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 20-ha teren w dzielnicy Olchowce pokryty jest roślinnością wilgociolubną i stanowi mozaikę siedlisk terenu chronionego. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków Góry Słonne.

Jakie jeszcze tajemnice skrywa przed nami ta przestrzeń?

Dowiemy się z materiału filmowego: