Zmiana terminu sesji absolutoryjnej

Zmiana terminu sesji absolutoryjnej

 

W związku z koniecznością pilnego służbowego wyjazdu Pana Burmistrza, związanego z bardzo istotnymi sprawami dla miasta Sanoka, sesja absolutoryjna zostaje przeniesiona z 29.06.2021 r. (wtorek) na 06.07.2021 r. (wtorek). Godzina (9.00) i miejsce (szkoła podstawowa nr 8) pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję XLIV Sesję Absolutoryjną Rady Miasta Sanoka VIII kadencjiSesja odbędzie się w dniu 06.07.2021r. (wtorek) o godz. 900 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku  z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Powołanie sekretarza sesji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka.
  5. debata nad raportem,
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka wotum zaufania.
  7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
  8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
  9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o  wykonaniu budżetu miasta za 2020 rok.
  10. Dyskusja nad sprawozdaniem  finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2020 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2020.
  12. Przedstawienie  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
  13. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka  z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Andrzej Romaniak

UWAGA!!! MATERIAŁY ZOSTAŁY DOSTARCZONE RADNYM W POPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU O SESJI.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. oraz Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka zostało Radnym przekazane w terminie wcześniejszym drogę elektroniczną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj