Dofinansowanie z PFRON-u dla MOPS i SP 1

Likwidacja barier architektonicznych to konieczność. Osoby niepełnosprawne muszą swobodnie funkcjonować w przestrzeni publicznej. Miasto, współpracując z powiatem, przy dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęło starania, by jeszcze w tym roku przy Szkole Podstawowej nr 1 powstała pochylnia oraz przebudowany został sanitariat, natomiast w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostanie wybudowana winda z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Na początku lipca br. burmistrz Tomasz Matuszewski wraz ze starostą Stanisławem Chęciem, skarbnikami powiatu oraz miasta i wicestarostą podpisali umowy na realizację dwóch zadań z „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r.” na budowę pochylni oraz przebudowę sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  na łączną kwotę 121 850 zł. 55 proc. z tej kwoty czyli ok 67 000 zł zostanie dofinansowane z PFRON-u, pozostała część kwoty będzie sfinansowana z budżetu miasta.

Drugim z realizowanych zadań w ramach podpisanych umów jest budowa windy i toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPS. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 445 388,99 zł. Dofinansowanie z PFRON-u wynosi 35 proc, czyli ok. 150 000 zł. Brakujące fundusze będą pochodzić z budżetu miasta.

Oba zadania powinny zamknąć się do końca listopada br. Realizacja tych inwestycji jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Poprawa dostępności usług publicznych ma ułatwić osobom swobodne poruszanie się w przestrzeni obiektów administrowanych przez samorząd.