Konkurs ofert na dotacje sportowe

Zajęcia alternatyw sportowych dla dzieci i młodzieży

Urząd Miasta zaprasza do składania ofert kluby sportowe, które chcą realizować zajęcia alternatyw sportowych dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy również stowarzyszenia i kluby do przedstawienia propozycji na wypełnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez alternatywy inne niż sport.

Łącznie przewiduje się dofinansowanie na kwotę 45 000 zł. Oferty wraz z załącznikami
w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Program alternatyw przez sport” lub „Program alternatyw- zajęcia inne” prosimy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku – Biuro Obsługi Klienta pokój 1, w terminie do 24 września 2021 r. do godziny 13:30. Po rozpatrzeniu ofert zostaną zawarte umowy na realizację zgłoszonych zadań.

Zajęcia, w ramach programów „Alternatywy przez sport” i „Alternatywy inne niż sport”, dofinansowane będą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 r. Warunki realizacji zajęć muszą być dostosowane do obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej oraz konsekwencje potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia bezpośrednich odbiorców działań.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oferent w proponowanej ofercie zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Druki do pobrania:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj