Patron na trudne czasy „Zło dobrem zwyciężaj”

TREPCZA. Wiadomość o uprowadzeniu znanego kapelana robotników ks. Jerzego Popiełuszki 19 października 1984 roku napełniła smutkiem i bólem serca wielu Polaków. Znalezione później w nurtach Wisły jego martwe ciało ujawniło ogrom cierpień i bestialstwo zabójców.

Po odsiedzeniu zasądzonych wyroków wszyscy są już na wolności. Pawłowe wezwanie „Zło dobrem zwyciężaj” często powtarzane w kazaniach głoszonych przez Kapłana Męczennika nie straciło na aktualności. Obecne spory polityczne o przyszły kształt Polski i Europy przybierają na sile i budzą lęk, by nie doszło do narodowej tragedii. Jakże daleko nam do wieszcza Norwida, który już w połowie XIX wieku zalecał rodakom, aby „różnić się pięknie”. Bł. Ks. Jerzy może stać się orędownikiem naszych modlitw za Ojczyznę, „tyle razy we krwi skąpaną”.

 Jego relikwie przekazane ostatnio przez ich Kustosza – Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Warszawie na prośbę miejscowych czcicieli ubogacą duchowo podsanocką Trepczę. Ich wprowadzenie do  kościoła parafialnego w liturgiczne wspomnienie Bł. Ks. Jerzego  19 października br. poprzedzi Triduum. Zachęcamy do łączności modlitewnej dzięki łączom internetowym i TV kablowej.

(pr)