Sanok między sesjami

Sanok między sesjami

Co dzieje się w mieście? Sprawozdanie Tomasza Matuszewskiego z pracy między sesjami jest swoistą kroniką i źródłem informacji o tym, co w ciągu ostatnich tygodni działo się w mieście. O niektórych sprawach pisaliśmy na łamach „Tygodnika Sanockiego”, ale warto przypomnieć je w skrócie, cytując wypowiedzi burmistrza.

Zakończył się spis

30 września zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W Sanoku udział w spisie wzięło 93% mieszkańców. Od 1 kwietnia do 30 września funkcjonowało Gminne Biuro Spisowe, którego pracownicy pomagali w dokonaniu spisu. Burmistrz, jako Gminny Komisarz Spisowy, dziękował członkom Gminnego Biura Spisowego oraz wszystkim rachmistrzom za sprawne, rzetelne przeprowadzenie spisu na terenie miasta, a mieszkańcom za to, że wypełnili obowiązek spisowy i wzięli udział w badaniu.

Remont mieszkań

– Remontujemy 9 lokali mieszkalnych ze środków pozyskanych w ramach umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kwota finansowego wsparcia to 80 proc. poniesionych kosztów remontu – sprawozdawał burmistrz Matuszewski. Remont lokali wykonuje w ramach umowy wieloletniej Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Zakończono już remont mieszkania przy ul. Jagiellońskiej 64/1. Wartość prac remontowych wyniosła ponad 50 tys. złotych. Trwa przygotowywanie do rozpoczęcia remontu budynku mieszkalnego przy ul. Pięknej.

Odnowione groby w kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego

Zakończono remont nagrobków i pomnika w kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu Centralnym przy ul. Rymanowskiej. Remont wykonało Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej za kwotę przeszło 16 tys. złotych. Środki na wykonanie prac pochodziły z uzyskanych dotacji od Wojewody Podkarpackiego oraz z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Jaśniej na ulicach

Systematycznie montowane jest nowe oświetlenie na ulicach miasta: zamontowano oprawy solarne na słupach PGE przy bocznej ulicy od ul. Jezierskiego oraz zmodernizowano 20 latarń przy ul. Sadowej – wymieniono żarówki sodowe na żarówki led. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 10 tys. złotych.
Ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy Dąbrówka zakupiono dodatkowych 37 latarń solarnych, które zamontowane zostaną w listopadzie na wskazanych przez Radę Dzielnicy ulicach. Szacunkowy koszt zakupu i montażu latarń wyniesie ok. 60 tys. zł.
Została zawarta umowa na dostawę energii do nowego oświetlenia ulic Porcelanowej i Łany. W celu optymalizacji kosztów energii nowy obwód zostanie włączony do miejskiego systemu zarządzania oświetleniem. Umożliwi to m.in. zdalne sterowanie natężeniem oświetlenia.
Trwają prace projektowe związane z budową oświetlenia ulic: Batorego, Strażackiej, Białogórskiej, Traugutta, Przemyskiej, Lwowskiej, Kolejowej, Lipińskiego, Dworcowej, Krakowskiej, Rymanowskiej, Kościuszki, Jagiellońskiej, Mickiewicza, Okulickiego, Rybickiego i Beksińskiego.

W trosce o edukację

Przygotowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa adaptacji budynku po gimnazjum nr 3 na Posadzie na strefę odkrywania wyobraźni i aktywności – centrum nauki Kopernik.
Wykonawcy przystąpili do robót budowlanych zaplanowanych w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Kochanowskiego oraz w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zostanie umieszczona winda. Trwają też prace przy realizacji mieszkania chronionego. Przypomnę, że przedszkole na Błoniach zostanie wyremontowane w ramach rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowa na wykonanie kolejnego etapu prac dotyczy kwoty ponad 178 tys. zł. Prace powinny się zakończyć na początku września przyszłego roku. Winda i toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z PFRON. Wartość tego zadania to ponad 510 tys. zł – powinno ono zostać zakończone w marcu przyszłego roku.
Wojewoda Podkarpacki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyznał sanockim placówkom oświatowym kwotę 42 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Dofinansowanie otrzymały Szkoły Podstawowe nr 3, 4 i 6 oraz Przedszkole nr 2 i nr 3.
Rozpoczęła się realizacja zadań „Alternatywy przez sport” i „Alternatywy inne niż sport”. W tym roku z 14 ciekawych i różnorodnych ofert ma możliwość skorzystania wielu młodych mieszkańców miasta. Przygotowano dla nich w sumie 1500 godzin zajęć.

Remonty ulic

W trakcie rozliczenia jest wykonanie nawierzchni ul. Jasnej na Zatorzu. Ogłoszono przetarg na wykonanie odcinka pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Śniegową z kostki betonowej. Także w trakcie rozliczenia jest wykonanie nawierzchni ul. Strażackiej na odcinku od ul. Przemyskiej do ul. Batorego. Do realizacji zlecono wykonanie nawierzchni ul. Targowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olchowcach w sąsiedztwie ul. Strażackiej.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Odbudowa muru oporowego wraz z remontem chodnika przy ul. ks. Wołka w Sanoku.
W trakcie realizacji jest przebudowa ul. Malowniczej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.
Opracowywana jest dokumentacja dla budowy i przebudowy ulic: Kenara, Jagodowej i Głowackiego. Wykonawcą jest Biuro Inżynierii Drogowej Sanok. Wartość zamówienia to 101 tys. zł.
Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulic Iwaszkiewicza, Struga i Rataja na Dąbrówce. Wartość zadania to 4 886 000 zł, dofinansowanie wynosi ponad 2 931 000 zł.
Trwają prace przy przebudowie ulicy Ogrodowej – koszt zadania to prawie 2 284 000 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1 370 000 zł

Kanalizacja i wodociągi

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej ulic Brzozowej i Żurawiej.
Prace w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na które miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 600 000 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, częściowo zostały już zrealizowane lub przekazane do realizacji.

Czyste powietrze

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wysłanych zostało 5 kompletnych wniosków o dotację, złożonych przez mieszkańców miasta w prowadzonym przez Urząd Miasta Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste Powietrze”.

Dom przedpogrzebowy w Olchowcach

20 października została podpisana umowa na roboty budowlane przy domu przedpogrzebowym w Olchowcach. Wartość inwestycji wynosi: 380 tys. W ramach zadania wykonane zostaną prace wykończeniowe wewnątrz budynku, elewacja oraz przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Oddanie budynku do użytkowania zostało zaplanowane na koniec grudnia bieżącego roku.

8 KOMENTARZE

  1. W Sanoku nie funkcjonuje Budżet Obywatelski więc nie ma możliwości żeby coś na Dąbrówce było sfinansowane ze środków takiego budżetu. To wprowadzanie Mieszkańców w błąd.

  2. @ Z dzielnicy
    Sam Pan/Pani potwierdza, że to nie Budżet Obywatelski skoro „Rada dzielnicy wskazuje”, w BO zgodnie z jego nazwą i założeniami wskazują Obywatele czyli wszyscy głosujący Mieszkańcy

    • Daj człowieku spokój. Może przeznacz dietę radnego na budżet obywatelski. Może jakiś defibrylator ktoś zawiesi na jakichs drzwiach dzięki temu,? Będzie fajnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj