16 dni przeciw przemocy
Photo by MART PRODUCTION from Pexels

16 dni przeciw przemocy

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło datę 25 listopada Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Przemocą dotkniętych jest wiele osób, potrzebują one naszego wsparcia oraz wspólnych działań. Przemoc domowa dotyczy nie tylko ofiar, ale także sprawców, którzy często nie zdają sobie sprawy z tego, że dopuszczają się czynów zabronionych.

Przemoc domowa, wbrew pozorom, jest zjawiskiem powszechnym. Dochodzi do niej nie tylko w rodzinach patologicznych, ale we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji materialnej. Może przybierać postać nie tylko przemocy fizycznej, ale również przemocy psychicznej. Dlatego ważne jest, aby zarówno ofiary, jak i sprawcy mogli otrzymać fachową pomoc. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Sanoku realizuje wiele programów adresowanych do ofiar przemocy oraz dla jej sprawców. Niestety wiele osób nie chce skorzystać z oferowanej pomocy, częstym powodem jest poczucie wstydu. Niekiedy osoby, które dopuszczają się przemocy względem członków rodziny nie dostrzegają w tym żadnego problemu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku włączyło się w światową kampanię 16 dni akcji przeciw przemocy w rodzinie. Nasza placówka udziela wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa osobom dotkniętym przemocą. Jeśli zachodzi taka potrzeba udzielana jest im także pomoc prawnika w napisaniu wniosków do sądu lub innych instytucji – wyjaśnia Maria Osękowska, specjalista w zespole ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej PCPR w Sanoku.

W Powiecie Sanockim istnieje szereg instytucji udzielających pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy. W pierwszej kolejności jest to: Policja, Sąd Rejonowy, Punkt Interwencji Kryzysowej działający na terenie Miasta Sanoka, Zespoły Interdyscyplinarne działające przy ośrodkach pomocy społecznej, Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służba zdrowia udzielająca ofiarom przemocy pomocy medycznej, a także szkoły jako instytucje rozpoznające symptomy dziecka krzywdzonego, prowadzące działania edukacyjne i profilaktyczne. Najliczniejszą sieć instytucji wspierającym osoby doświadczające przemocy stanowią ośrodki pomocy społecznej, których w Powiecie Sanockim jest osiem. PCPR podejmuje działania mające na celu realizację ,,Programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

– Idea oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie wywodzi się z przekonania, że z uwagi na fakt, że zachowania przemocowe w rodzinie są wyuczone i przyjmowane z pokolenia na pokolenie, istnieje możliwość korekty takich zachowań, połączonej z edukacją, niezbędną do uświadomienia sprawcy, że zachowania takie mają w istocie charakter przemocy wobec osoby najbliższej. Program korekcyjno-edukacyjny jest jednym ze skutecznych sposobów oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie, które samodzielnie lub w ramach obowiązków nałożonych przez sąd zgłoszą się do uczestnictwa w programie – dodaje Maria Osękowska.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne i psychologiczne świadczone jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Pracownicy udzielają pomocy osobom potrzebującym w zmianie ich dotychczasowych postaw, sposobów podejmowania decyzji czy podejścia do problemów. Poradnictwo prawne obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, która o nie zabiega. Ma podnieść świadomość osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach.

– Poradnictwo psychologiczne to przede wszystkim proces diagnozowania, profilaktyki i terapii dla dzieci i osób dorosłych, które szukają wsparcia w radzeniu sobie z różnymi trudnościami. Poradnictwo psychologiczne to doraźna pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania. Porada udzielana przez specjalistę – psychologa, odbywa się w formie indywidualnych spotkań – wyjaśnia.

Ważne jest, aby ofiara przemocy czy jej sprawca wykonały pierwszy krok. Dlatego jeśli nie mamy zaufanej osoby, którą możemy poprosić o pomoc, warto jest zwróć się o pomoc do właściwych służb lub organizacji świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

Więcej informacji możemy uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, 38 – 500 Sanok, tel. 13 46 43 593, e-mail: pcprsanok@poczta.fm

dcz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj