Tańsze ciepło i niższa emisja szkodliwych gazów

Tańsze ciepło i niższa emisja szkodliwych gazów

Zmniejszenie o połowę emisji dwutlenku węgla i docelowo tańsze ciepło – taki będzie efekt inwestycji SPGK, największej od 2013 roku, w modernizację ciepłowni Kiczury. W Urzędzie Miasta ważną umowę podpisali przedstawiciele miejskiej spółki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu powstanie ekologiczna instalacja oparta o biomasę. – To szansa na znaczną poprawę poziomu emisji CO2, czego skutkiem będzie tańsze ciepło dostarczane do sanockich domów – mówi prezes SPGK Krzysztof Jarosz.

Umowa pomiędzy NFOŚiGW i SPGK umożliwi budowę kotła na biomasę w ciepłowni Kiczury. Będzie to największa od czasów budowy oczyszczalni ścieków inwestycja miejskiej spółki. Ostateczny koszt zamontowania instalacji zamknie się kwotą 16 mln zł, z czego 7,5 mln zł to bezzwrotna dotacja z programu Ciepłownictwo Powiatowe realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota zostanie pokryta z niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW.

– Jesteśmy zobowiązani do modernizacji źródeł ciepła. Wprowadzone restrykcje i dyrektywy unijne obligują nas do redukcji emisji CO2, a miejska spółka kolejny rok płaci ogromne kwoty za jego nadmierną emisję. Modernizacja kotła pozwoli na zaoszczędzenie środków. Jeszcze raz podkreślę, co już wielokrotnie wybrzmiało, że modernizacją źródeł ciepła nadrabiamy ogromne zaległości w tym obszarze. Patrząc w przyszłość, jesteśmy już na etapie tworzenia dużego projektu wodorowego, gdyż nie możemy sobie pozwolić na jedno źródło ciepła – uważa burmistrz Tomasz Matuszewski.

Podpisanie umowy pomiędzy SPGK i NFOŚiGW odbyło się w Sali Herbowej. Sanocką spółkę reprezentowali prezes Krzysztof Jarosz i członek zarządu Elżbieta Drwięga, NFOŚiGW – wiceprezes Artur Michalski. Przy podpisaniu ważnego dla miasta dokumentu asystowali minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz burmistrz Tomasz Matuszewski. Wśród zaproszonych gości – zaprzyjaźnieni samorządowcy, radni i przedstawiciele mediów.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że modernizacja ciepłowni to niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców. Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski dodał, że w tej inwestycji ważne jest nie tylko zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, które wpłynie na obniżenie opłat, ale również zredukowanie emisji szkodliwych gazów, co ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości powietrza.

Konferencję śledził przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Jakub Pilch: – Inwestycja ta jest według mnie koniecznością, uwzględniając postęp ekologiczny i zmiany nas otaczające, jako młody człowiek mogę być zadowolony i usatysfakcjonowany że doszło do podpisania tej bardzo przyszłościowej umowy, wypada mi tylko pogratulować wszystkim inicjatorom tego projektu, i życzyć dalszego powodzenia w tej kwestii – powiedział po zakończeniu konferencji.

Dodajmy, że w roku 2021 opłaty za emisję dwutlenku węgla kosztowały miejską spółkę 6 mln złotych.

Na pytanie, kiedy można spodziewać się zakończenia inwestycji, prezes Krzysztof Jarosz odpowiedział, że w lutym prawdopodobnie zostanie wyłoniony wykonawca, nowe źródło ciepło zostanie uruchomione w 2023 roku.

Zielone paliwo dla ciepłowni miejskiej w Sanoku

Pozytywnym akcentem rozpoczął się nowy 2022 r. dla sanockiego magistratu i samych mieszkańców miasta. W trosce o jakość powietrza i portfele sanoczan władzom miasta i spółki miejskiej udało się sfinalizować ponaddwuletnie starania o pozyskanie dofinansowania i rozpoczęcie budowy ekologicznego kotła na biomasę w ciepłowni Kiczury, która jest w zarządzie Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 12 stycznia br. w Urzędzie Miasta pomiędzy NFOŚiGW a SPGK Sp. z o. o. w obecności Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak została uroczyście podpisana umowa na wykonanie tej inwestycji.

Pozyskanie środków na ekologiczną instalację nie należało do najłatwiejszych

Zabiegi o budowę ekologicznego kotła trwały przeszło dwa lata, podczas których przedstawiciele miasta i spółki negocjowali warunki przyznania dofinansowania, którego otrzymanie było możliwe dzięki realizacji programu „Ciepłownictwo Powiatowe” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

O wysiłku włożonym w modernizację kotła opowiedział burmistrz Tomasz Matuszewski – Działania, które  podejmowaliśmy niemal od początku tej kadencji, zmierzające do poprawy jakości powietrza w Sanoku i wprowadzenia oszczędnych źródeł ciepła dziś mają swój finał w postaci podpisanej umowy pomiędzy NFOŚiGW i SPGK na budowę kotła na biomasę w ciepłowni Kiczury. To ważny moment, który wieńczy nasze wysiłki, setki e-maili, godziny rozmów i kilkadziesiąt spotkań, podczas których odbywały się negocjacje szczegółowych zasad jego wykonania.

Ostateczny koszt inwestycji

Koszt zamontowania nowej instalacji wynosi ponad 16 mln zł. Ponad 7,5 mln zł stanowi bezzwrotna dotacja z dofinansowania w ramach Programu Ciepłownictwo Powiatowe prowadzonego przez NFOŚiGW. Pozostała kwota inwestycji pochodzi z nisko oprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW, z możliwością umorzenia. Przypomnijmy prognozowane koszty na początku planowania inwestycji wynosiły 11,5 mln zł. Rosnące koszty, prace nad projektem wymusiły zweryfikowanie realnych kosztów realizacji inwestycji.

Cel

Bezpośrednim celem budowy tego kotła o mocy nominalnej 7 MWt  jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej. Produkcja ciepła z nastąpi poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy w postaci biomasy leśnej (zrębki) do spalania w kotle wodnym. Ciepło produkowane będzie całorocznie na potrzeby istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej w Sanoku. w wyniku realizacji projektu, system ciepłowniczy Sanoka sprosta regulacjom unijnym, uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego, a przede wszystkim znacząco obniży emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizacje źródeł ciepła musi być  wprowadzana z dużym wyprzedzeniem. Ciepłownia SPGK w Sanoku, już dziś musi wdrażać nowoczesne przedsięwzięcia, aby wkroczyć w 2030 rok z niskoemisyjnym systemem ciepłowniczym – podsumowuje podpisanie umowy prezes SPGK Krzysztof Jarosz.

Gdy kocioł już zacznie pracować…

Kocioł będzie stanowił podstawowe źródło do produkcji ciepła w istniejącym systemie ciepłowniczym. Wariant ten został wybrany jako najlepszy z technicznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Kocioł na biomasę będzie pracował od 25% do 100% swojej mocy. Praca z różną mocą w ciągu roku wynika z wielkości zapotrzebowania na ciepło w okresie letnim, konieczności współpracy z innymi kotłami w sezonie grzewczym oraz przyjętego wariantu modernizacji systemu ciepłowniczego. Produkcja ciepła z w kotle na biomasę zastąpi część produkcji ciepła w kotłach na węgiel kamienny i będzie stanowiła około 56% produkcji całkowitej ciepła w ciepłowni Kiczury.

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj