Sesja budżetowa w mieście

Sesja budżetowa w mieście

LIV sesja Rady Miasta Sanoka – sesja budżetowa VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 20 stycznia 2022 r. o godz. 16:00 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.
Powołanie sekretarza sesji.
Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza.
Przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Przedstawienie wniosków do projektu uchwały budżetowej złożonych przez Komisje.
Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i przedstawienie autopoprawek Burmistrza.
Dyskusja i głosowanie nad wnioskami i poprawkami nie uwzględnionymi w autopoprawkach.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Romaniak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj