SZANOWNI PAŃSTWO

EPIDEMIA COVID – OGŁOSZENIE O PRACY URZĘDU MIASTA SANOKA

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu miasta od 25 stycznia br. prosimy o załatwienie swojej sprawy drogą:

 • pocztową – ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
 • telefoniczną – 134652811
 • elektronicznie, adres poczty elektronicznej – umsanok@um.sanok.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – /181701/skrytka
 • Biurze Obsługi Klienta przez pozostawienie korespondencji w oznakowanej skrzynce korespondencyjnej znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta Sanoka.

W przypadku konieczności załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Sanoka, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  z pracownikiem danego wydziału, w celu umówienia się na konkretną godzinę.

 

Podstawowe numery telefonów:

 • Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (dowody osobiste i sprawy meldunkowe) – 134652851
 • Urząd Stanu Cywilnego – 134652872
 • Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (ewidencja gospodarcza) – 134652827
 • Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora (obsługa inwestora) – 134652885
 • Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora (utrzymanie dróg) – 134652826
 • Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora (zarządzanie drogami gminnymi) – 134652834
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej (naczelnik wydziału) – 134652839
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej (zagospodarowanie przestrzenne) – 134652838
 • Referat Podatkowy (wymiar podatku) – 134652821 lub 134652865
 • Referat Podatkowy (podatek od osób prawnych) – 134652822
 • Referat Księgowości Budżetowej (księgowość podatkowa) 134652820
 • Referat Księgowości Budżetowej (użytkowanie wieczyste) 134652818, 134652841
 • Referat Księgowości Budżetowej (księgowość dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 134652890
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (gospodarka odpadami) – 134652875
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ochrona środowiska) – 134652829
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (gospodarka lokalami) – 134652878
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (utrzymanie porządku i czystości w mieście) – 134652831

Wszystkie  numery telefonów są dostępne na: bip.um.sanok.pl (zakładka Wydziały i komórki organizacyjne UM – kontakt).

W pomieszczeniu biurowym, oprócz pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi klientów,
może przebywać tylko 1 osoba.

W trakcie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Sanoka prosimy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych środków bezpieczeństwa:

 • przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących;
 • zachowaniu min. 1,5 m odległości od drugiej osoby;
 • zasłanianiu ust i nosa przy pomocy maseczki;
 • zdezynfekowaniu rąk środkiem znajdującym się na poszczególnych piętrach urzędu;
 • powstrzymaniu się od wizyty, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

Wprowadzone 24 stycznia br. zasady dot. bezpośredniej obsługi interesantów obwiązują w Urzędzie Miasta Sanoka do odwołania w oparciu o §. 22 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 stycznia 2022 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz.64).

Planowane dyżury władz miasta Sanoka zostają odwołane.