Wraca nauka zdalna

 

Od najbliższego czwartku, tj. 27 stycznia uczniowie klas od V do VIII szkół podstawowych, szkoły średnie będą uczyć się zdalnie do ferii zimowych, czyli do 12 lutego.

 

W całej Polsce nauka zdalna w szkołach będzie obowiązywać do końca ferii, czyli do 27 lutego. Uczniowie klas 1-4 nadal uczą się stacjonarnie.
Stacjonarne nauczanie dotyczy również przedszkoli i i oddziałów przedszkolnych w szkołach w tym uczniów klas zerowych.
Maturzyści będą mieć możliwość udziału  w konsultacjach natomiast w szkołach specjalnych decyzja o trybie odbywania zajęć pozostanie w gestii dyrekcji i rodziców.