Wśród turystycznych top 10 atrakcji województwa podkarpackiego – Rynek Galicyjski

TURYSTYKA W PODKARPACKIEM

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna po raz kolejny zrealizowała badania ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. Turystyczny obraz Podkarpackiego dodatkowo uzupełniono zrealizowanymi badaniami wizerunkowymi regionu. Wyniki badań oraz wnioski z przeprowadzonych analiz zaprezentowano początkiem lutego podczas konferencji online „Podkarpacki Barometr Turystyczny 2021”, w której udział wzięli przedstawiciele podkarpackiej branży turystycznej, samorządów lokalnych i instytucji kultury. 

Podkarpacki Barometr Turystyczny 2021

Przedstawione podczas konferencji pod hasłem „Podkarpacki Barometr Turystyczny” wnioski analiz przeprowadzonych w minionym roku badań dają szeroką wiedzę na temat stanu podkarpackiej turystyki. Badania pokazują, że w 2021 r. rozwojowi i sytuacji branży turystycznej, mimo pewnego ustabilizowania warunków pandemicznych poprzez szczepienia, nadal towarzyszyła niepewność. Wprowadzane lockdowny i ograniczenia wpłynęły na wielkość i strukturę ruchu turystycznego w Podkarpackiem. Oszacowano, że w minionym roku Podkarpackie odwiedziło poniżej 1 mln osób, co oznacza, że minione lata pandemii cofnęły branżę turystyczną w Podkarpackiem do poziomu liczby turystów sprzed 10 lat.

Zrealizowane badania pokazują, że Podkarpackie kojarzone jest przede wszystkim z Bieszczadami i Rzeszowem. – Niezmiennie od kilku lat właśnie powiaty zlokalizowane w tych obszarach Podkarpackiego – a więc powiat leski, bieszczadzki i m. Rzeszów – cechuje najwyższe natężenie ruchu turystycznego. W tych lokalizacjach także odsetek turystów – osób korzystających z noclegów na terenie Podkarpackiego – przeważa nad odsetkiem odwiedzających jednodniowych. Odwrotnie ta proporcja kształtuje się w mniej turystycznie popularnych powiatach. – uzupełnia Sabina Mermer – odpowiedzialna za realizacje badań realizowanych przez PROT. Z kolei wciąż nieodkrytym i umykającym uwadze respondentów regionem jest Roztocze.

Głównym celem przyjazdu do województwa podkarpackiego była turystyka aktywna, a największym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim piesze wycieczki oraz – rzadziej wskazywane – wycieczki rowerowe. Ważnym źródłem wiedzy o atrakcjach województwa podkarpackiego pozostaje Internet. Nie bez znaczenia są także rekomendacje krewnych i znajomych, szczególnie wśród odwiedzających powiaty o średnim i niskim natężeniu ruchu turystycznego.

Podkarpacki ruch turystyczny ma charakter głównie lokalny – dominują odwiedzający pochodzący z województwa podkarpackiego. Wśród turystów zauważalny odsetek stanowią przyjezdni z województw małopolskiego i śląskiego.

 

Osoby przyjeżdżające do województwa podkarpackiego w 2021 roku najczęściej docierały na jego obszar za pomocą samochodu. Z tego środka transportu skorzystało 81,7% przyjezdnych turystów i 89,5% odwiedzających jednodniowych. Warto przy tym zauważyć, że informacja ta zbiega się z raczej pozytywną oceną stanu dróg, ich oznakowania oraz dostępności parkingów i jest ona  wyższa w powiatach charakteryzujących się średnim i niskim natężeniem ruchu turystycznego.

 

Ubiegłoroczne badanie pozwala wytypować trzy segmenty turystów, korzystających z oferty Podkarpackiego. Są to „turyści wyjeżdżający dla odpoczynku aktywnego, uprawiania sportu, nawet amatorsko”, „turysta indywidualny, przyzwyczajony do komfortu, młody i wymagający” i wreszcie trzeci segment  to „wypoczywające rodziny”. Z kolei  segmentem dominującym wśród odwiedzających jednodniowych są „młodzi ludzie zorientowani na rozrywkę i aktywność”.

Podkarpackie TOP atrakcje

Dla odwiedzających Podkarpackie to region z przepięknymi widokami i klimatycznymi miejscami o wyjątkowej atmosferze. Region w opiniach internetowych kojarzy się przede wszystkim z naturą i historią. Popularność zdobywają miejsca widokowe, zamki, zabytkowe ruiny czy starówki podkarpackich miast.

Wśród turystycznych top 10 atrakcji województwa podkarpackiego, określonych na podstawie wyraźnej przewagi pozytywnych opinii umieszczonych na ich temat w Internecie, znajdują się: Rynek w Przemyślu, rezerwat Prządki, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, Rynek Galicyjski w Sanoku, Zapora w Solinie, ale także – co zwraca uwagę – kaskada solankowa w Sołonce, taras widokowy w Słonnem czy leśny zwierzyniec w Lisznej– wymienia Sabina Mermer – Te atrakcje to nasze przewagi konkurencyjne.

Analiza danych pozyskanych w badaniach ruchu turystycznego wskazuje na rosnące zainteresowanie Podkarpackim w kontekście turystyki kulinarnej. – W deklarowanych przez respondentów celach podróży wyrażone zostało oczekiwanie możliwości próbowania potraw i produktów regionalnych – realizuje się tu obserwowana w trendach moda na lokalność – mówi Mermer.

 

Według Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej informacje pozyskane tak w badaniach ruchu turystycznego w województwie podkarpackim, jak i w badaniach wizerunku są cenną dawką wiedzy o zachowaniu, oczekiwaniach czy opiniach uczestników ruchu turystycznego, którą już w najbliższym czasie będzie można wykorzystać w podejmowaniu decyzji z zakresu poprawy oferty turystycznej, jakości usług oraz w realizacji dalszych działań promocyjnych.

 

***

Badania ruchu turystycznego i wizerunku turystycznego w 2021 r. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła w ramach zadnia publicznego pn. „Podkarpacki Barometr Turystyczny” przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.

***

Badania ruchu turystycznego były realizowane od czerwca do sierpnia, obejmując dziewięć wytypowanych na podstawie rankingu powiatów o różnym natężeniu ruchu turystycznego. Za realizację terenową odpowiadała firma Danae Sp. z o.o. Z kolei badanie wizerunku turystycznego Podkarpackiego zrealizowano w oparciu o analizę treści opinii publikowanych na temat regionu w Internecie. Realizację badania powierzono firmie On Data Sp. z o.o. Analizę i opracowanie wyników badań przeprowadzili: dr Krzysztof Szpara, dr Beata Gierczak-Korzeniowska, dr Mateusz Stopa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj