Święty spod cmentarnej bramy „BĄDŹ DOBRY, JAK CHLEB…”

TREPCZA.  W  Wielki Czwartek   uczestnicy  Mszy Wieczerzy Pańskiej  z radością powitali w kościele w Trepczy relikwie św. Brata Alberta. Zostały one przekazane parafii przez krakowskie siostry Albertynki. Relikwiarz wniosło do świątyni małżeństwo Bogdana i Agnieszki Kątskich. Odebrał go i ustawił na ołtarzu o. Bogusław Żero – Misjonarz Afryki  w towarzystwie ks. Philippe  Kasuwa z Nigerii i miejscowego proboszcza. Relikwiarz przygotowany na dzień beatyfikacji przez krakowskiego  artystę – rzeźbiarza nawiązuje do głównego przesłania Świętego – jest to ręka z chlebem, których dziesiątki tysięcy przekazał w czasie swojej ziemskiej posługi dla miejskiej biedoty Krakowa , Lwowa i Przemyśla gromadzącej się w powstających z Jego inspiracji ogrzewaniach miejskich, które obecnie nazywają się  schroniskami. Jedno z nich od kilkunastu lat funkcjonuje w podsanockich Olchowcach. Liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta przypada 17 czerwca i wtedy uczestnicy modlitw częstowani będą bułeczkami  z przesłaniem „Bądź dobry, jak chleb”.

 Obchodzony przed kilkoma laty Jubileusz 100-lecia Niepodległości stał się  okazją do przypomnienia Rodaków, którzy swoją działalnością budowali zręby  wolności naszej ziemskiej Ojczyzny. Do takich osób można zaliczyć św. Brata Alberta. Jego ziemska wędrówka zakończyła się w roku 1916, a więc przeddzień odzyskania Niepodległości, ale całym swoim życiem potwierdził swój wielki patriotyzm, oparty na wartościach płynących z Ewangelii. W swojej młodości Adam Chmielowski czynił to rozwijając talenty malarskie, ale gdy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku stanął w pierwszym szeregu jego obrońców. Był gotów w walce o wolność oddać swoje życie, ale tym razem Ojczyźnie wystarczyła ofiara z jego … nogi. Do końca życia będzie zmagał się ze swoją niepełnosprawnością, dokonując jednocześnie tak wiele   w służbie potrzebującym. Bez takich „gigantów ducha” Polska nie byłaby w stanie się odrodzić. Jego proste, ale przeniknięte nauką Chrystusa słowa „Bądź dobry jak chleb” kształtowały i nadal kształtować będą kolejne pokolenia Polaków. Figura św. Brata Alberta umieszczona przy bramie głównej miejscowego cmentarza jesienią 2018 roku przypomina Jego owocne duchowo życie. Budzi także  głęboką refleksję wśród przekraczających bramę z napisem PORTA  VITAE – brama życia.   Pośród  codziennej  krzątaniny często  zapominamy, że o naszym zbawieniu  i wiecznym szczęściu ostatecznie zdecyduje dostrzeganie w bliźnim naszego brata i śpieszenie mu z pomocą.

/pr/

Święty spod cmentarnej bramy „BĄDŹ DOBRY, JAK CHLEB...”

Relikwie Brata Alberta