Nowe władze w Zarządzie PTTK Sanok

Nowe władze w Zarządzie PTTK Sanok

11 czerwca odbył się XXIII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku. Podczas Zjazdu został wybrany nowy Zarząd Oddziału. Była to również okazja do podsumowania ponad pięcioletniej kadencji ustępującego Zarządu oraz snucia planów na przyszłość. Podczas Zjazdu zostały wręczone odznaczenia oraz wyróżnienia dla osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju Oddziału. Ponownie Prezesem Oddziału został wybrany Stanisław Sieradzki.

XXIII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku odbył się dopiero po ponad pięciu latach zważywszy na pandemię. Na początku spotkania zostały nagrodzone i wyróżnione osoby oraz instytucje, które aktywnie działały na rzecz całego Towarzystwa. Zjazd to również okazja do podsumowań oraz planów na przyszłość.

Nowe władze w Zarządzie PTTK Sanok– Po ponad pięciu latach działalności upływa kadencja władz naszego Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku, a przede wszystkim Zarządu, w imieniu którego składam sprawozdanie. Kadencja ta, w historii naszego towarzystwa była wyjątkowa, bo zamiast trwać cztery lata, jak określa Statut, trwała o ponad rok dłużej. Złożyło się na to wprowadzenie stanu pandemii na terenie całego kraju, w ślad za tym ograniczenia w kwestii działalności stowarzyszeń – rozpoczął Stanisław Sieradzki, prezes Oddziału PTTK w Sanoku.

Prezes dodał, że kadencja ta była wyjątkowa ze względu na jej wydłużenie, ale także na możliwość prowadzenia pełnej i nieskrępowanej ograniczeniami działalności naszego Oddziału PTTK. Ten ważny aspekt w działalności prac ustępującego Zarządu Oddziału – przez okres około dwóch lat musieliśmy ograniczać naszą działalność.

– Pomimo tych trudnych warunków w jakich przyszło nam działać nie poddawaliśmy się, lecz na wszystkie sposoby próbowaliśmy rozwijać naszą działalność, zarówno statutową, jak i gospodarczą – kontynuował. – Sprawozdaniem zamykamy niełatwy okres naszej pracy, okres w którym nie tylko Oddział, ale i całe Towarzystwo starało się utrzymać obydwie działalności, co wiązało się z dużym wysiłkiem organizacyjnym – dodał.
Prezes Stanisław Sieradzki wspomniał o członkach Oddziału, którzy odeszli: kol. Władysław Michowicz, kol. Helena Wójcik, kol. Ireneusz Krauze, kol. Danuta Kułakowska, kol. Wojciech Baraniewicz, kol. Jerzy Żwirek, kol. Maria Orzechowska, kol. Ludwik Szymański. Ich pamięć został uczczoną minutą ciszy.

Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 18 marca 2017 roku do 11 czerwca 2022 roku. Zarząd w trakcie trwania kadencji odbył 28 posiedzeń i podjął 56 uchwał. Zarząd Oddziału na swoich posiedzeniach zajmował się wieloma sprawami, które w istotny sposób rzutowały na charakter prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej oraz sprawy dotyczące działalności organizacyjnej, szkoleniowej, krajoznawczej i utrzymania szlaków turystycznych.

– Upływająca kadencja pod kątem wielkości wydanych pieniędzy na sprawy statutowe była rekordowa – nigdy dotychczas w działalności naszego Oddziału nie przeznaczyliśmy tylu środków finansowych na te sprawy. Myślę, że w ten sposób realizowaliśmy oczekiwania wielu naszych członków – podkreślił.
PTTK Oddział Sanok w 2021 roku liczył 264 członków z opłaconą składką.

– Mamy świadomość, że nie jest to stan, który nas wszystkich satysfakcjonuje, a tym samym zadowala. Uwarunkowania społeczne, a przede wszystkim przeobrażenia polityczno-gospodarcze, jakim w ostatnich 20 latach podlegał nasz kraj spowodowały kryzys liczebności wielu stowarzyszeń i organizacji – dodał.

Prezes zapewnił, że będą podejmowane działania, aby zwiększyć liczbę członków Oddziału. Przy Oddziale na koniec okresu sprawozdawczego działały trzy Koła: Koło Terenowe nr 1, Koło Przewodników oraz Koło przy Spółce Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK. Najliczniejszym Kołem jest Koło Terenowe nr 1, które liczy 203 członków. Koło Przewodników liczyło 59 osób. Natomiast Koło będące w Spółce Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK liczy 10 osób. Prezes w imieniu ustępującego Zarządu Oddziału podziękował całemu Zarządowi Koła nr 1 za aktywną pracę oraz pogratulował nowo wybranym władzom Koła, którego prezesem została Aldona Mękarska. Prezesem Koła Przewodników został natomiast Andrzej Pieszczoch.

Zarząd PTTK wraz z początkiem swojej kadencji rozpoczął nadawanie oddziałowej, regionalnej odznaki „Korona Bieszczadów”. Z każdym rokiem zwiększa się liczba zdobytych odznak. W 2021 roku było ich już 135. Ponadto Oddział sprawuje opiekę nad szlakami górskimi, których łączna długość wynosi ok. 336 km. Jest to duży obszar, który wymaga ciągłego monitorowania i prowadzenia prac konserwatorskich. W mijającej kadencji udało się pozyskać dotacje na renowacje szlaków turystycznych oraz ścieżki spacerowej „Śladami Rodu Beksińskich”.

– Duża w tym zasługa kierownika prac znakarskich kol. Janusza Kusiaka, za co mu serdecznie dziękujemy oraz całej kadry znakarskiej, która liczy 16 osób – dodał.
Najważniejszym punktem działalności jest jednak działalność statutowa, która według prezesa w mijającej kadencji była najbardziej widoczna i pochłaniała wiele społecznej pracy. Opierała się ona o własną kadrę przewodników i instruktorów turystyki kwalifikowanej, przewodników górskich i terenowych, pilotów wycieczek, organizatorów turystki i znakarzy górskich szlaków turystycznych.

– Oddział organizował wiele imprez turystycznych i spotkań o zasięgu ogólnokrajowym, mowa m.in.: o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Turystki Gorskiej ZG PTTK, 48 Ogólnopolskim Zlocie Przewodników Turystki Górskiej, Krajowej Konferencji Aktywu Turystki Górskiej czy IX Ogólnopolskim Forum Przewodników Turystycznych, Kursie dla kandydatów na instruktorów przewodnickich i wielu innych imprezach – wymieniał.
Do działalności programowej, czyli statutowej należy przede wszystkim organizowanie rajdów i wycieczek oraz szkoleń w ramach działalności poszczególnych Kół przy Oddziale. Wiele imprez organizuje Koło Terenowe nr 1 – rajdy piesze, wycieczki turystyczne o charakterze objazdowym, w których wzięło udział ponad 2 tys., osób. Koło organizowało rajdy rodzinne, rajdy papieskie, „Zakątki Bieszczadów”, „Szlakami Niepodległej” i wiele innych. Najwięcej rajdów poprowadził kol. Janusz Kusiak. Koło Przewodników również organizowało liczne rajdy, szkolenia, czy spotkania. Warto wymienić cieszący się sporym zainteresowaniem cykl „W niedziele za miasto z przewodnikiem PTTK”.

– Śmiało można powiedzieć, że jest to sztandarowa impreza naszego Oddziału, która zyskała uznanie nie tylko w naszym środowisku, ale również daleko poza nim, prowadzona jest już od 16 lat. Rajdy odbywają się w lipcu i sierpniu. Oprócz wycieczek pieszych organizowane są także rajdy kajakowe oraz rowerowe. W sumie odbyło się 73 wycieczek, w których udział wzięło ponad 2 tys. 370 osób – wyjaśnił.
Koło Przewodników organizowało rajdy „Śladami Józefa Pawłusiewicza”, Rajd Andrzejkowy, Zaduszki Przewodnickie oraz inne wycieczki.

Po przedstawieniu sprawozdania odbyła się dyskusja nad przyszłością Oddziału. Zostały zgłoszone liczne pomysły na jego dalszy rozwój. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku ponownie został wybrany Stanisław Sieradzki, na jego zastępcę powołano Wojciecha Węgrzyna. Skarbnikiem pozostał Janusz Kusiak, sekretarzem Magdalena Bodziony-Warchoł, zaś członkami: Aldona Mękarska, Dominika Czerwińska oraz Andrzej Pieszczoch. Serdecznie gratulujemy.

Dominika Czerwińska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj