Harmonogram odbioru odpadów w 2023 r.

Przypominamy o obowiązku segregowania wszystkich odpadów komunalnych. W Sanoku jest to podział na 6 frakcji: pojemnik/worek niebieski (papier i tektura), pojemnik/worek żółty (metale i tworzywa sztuczne); pojemnik/worek zielony (szkło kolorowe); pojemnik/worek biały (szkło bezbarwne); pojemnik/worek brązowy (bioodpady).

Poniżej znajduje się harmonogram odbioru odpadów w 2022 r.
Bioodpady pochodzenia kuchennego są odbierane dwa razy w tygodniu.
Odbiór szkła kolorowego i bezbarwnego odbywa się dwa razy w miesiącu.
Odpady pozostałe po segregacji są odbierane 3 razy w tygodniu.
Papier, metale i tworzywa sztuczne są odbierane 4 razy w miesiącu.