Rezygnacja z polisy OC samochodu – jak to zrobić?

Kierowcy, którzy chcą ubezpieczyć samochód w innej firmie ubezpieczeniowej muszą pamiętać o tym, aby wypowiedzieć OC u poprzedniego ubezpieczyciela. W innym razie polisa zostanie automatycznie przedłużona, co może nastręczyć dodatkowych kosztów. W przypadku gdy zapomnieliśmy o wypowiedzeniu i polisa została przedłużona, możliwa jest rezygnacja z polisy OC samochodu. W tym artykule dowiesz się, jak wyglądają formalności związane z rezygnacją z OC.

Rezygnacja z OC – czym różni się od wypowiedzenia?

W momencie zakupienia ubezpieczenia w innej firmie ubezpieczeniowej kierowcy powinni pamiętać o tym, aby wypowiedzieć OC u poprzedniego ubezpieczyciela. W innym razie zostanie ono automatycznie przedłużone w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy. O obowiązku wypowiedzenia OC powinni pamiętać także osoby, które sprzedały swój samochód. Wypowiedzenie nie oznacza zerwania umowy. Takie ubezpieczenie nadal będzie ważne aż do dnia jego wygaśnięcia. Wypowiedzenie zapobiega jedynie automatycznemu przedłużeniu polisy OC.

Nieco inaczej wygląda natomiast rezygnacja z OC. Jak sama nazwa wskazuje, rezygnacja to przerwanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Na zrezygnowanie z OC muszą zdecydować się osoby, które zapomniały o wypowiedzeniu, co poskutkowało automatycznym przedłużeniem polisy. Na szczęście w każdej chwili można zrezygnować z takiej polisy, o ile oczywiście samochód jest ubezpieczony w innym towarzystwie. Rezygnacja z OC jest możliwa także w sytuacji, gdy po zakupie auta nabywca postanowił od razu zakupić nowe ubezpieczenie dostosowane do swoich potrzeb.

W jakich sytuacjach należy wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Wypowiedzenie OC jest potrzebne w sytuacji, gdy zamierzasz ubezpieczyć swój pojazd w innej firmie, która oferuje lepszą ofertę. Czasami oferty nowego ubezpieczenia są przesyłane do klienta nawet ponad miesiąc przed terminem wygaśnięcia poprzedniej polisy. Jeśli zdecydujesz się na zmianę towarzystwa, pamiętaj, aby wypowiedzieć stare OC nie później, niż 1 dzień przed wygaśnięciem polisy. O wypowiedzeniu OC pamiętać powinny także osoby, które sprzedały swój samochód. Jak wyglądają formalności związane z wypowiedzeniem OC? To zależy od wewnętrznej polityki ubezpieczyciela. Na stronie https://wypowiadamoc.pl/wypowiedzenie-umowy-oc-generali można sprawdzić, jak wypowiedzieć OC w Generali oraz w wielu innych popularnych towarzystwach. Dobrą informacją jest to, że u większości firm wypowiedzenie można złożyć przez Internet.

W jaki sposób można zrezygnować z polisy OC?

W wyniku dużego nakładu obowiązków można zapomnieć o wypowiedzeniu dotychczasowej polisy OC. Jest to zresztą dość powszechne zjawisko. W tej sytuacji polisa zostanie automatycznie przedłużona, a firma ubezpieczeniowa poinformuje o tym fakcie swojego klienta i poprosi o uregulowanie należności. Na szczęście automatyczne przedłużenie OC nie oznacza, że nie mamy już wyjścia i musimy zapłacić za taką polisę. Należy jak najszybciej złożyć wypowiedzenie automatycznie wznowionej polisy. Nasz samochód musi być również ubezpieczony w innej firmie ubezpieczeniowej.

Należy jednak pamiętać, że firma ubezpieczeniowa może ubiegać się o zwrot kosztów za okres, w którym automatycznie przedłużona polisa OC obowiązywała. To oznacza, że jeśli zapomnimy o wypowiedzeniu OC, jej automatyczne przedłużenie może wygenerować dodatkowe koszty. Na szczęście opłata za te kilka dni nie powinna być szczególnie wysoka. Z polisy OC zrezygnować można także w sytuacji, gdy nowy właściciel pojazdu od razu po jego nabyciu wykupił ubezpieczenie w innej firmie. Wówczas można nawet ubiegać się o zwrot kosztów za niewykorzystany okres.

Kiedy ubezpieczenie OC przestaje obowiązywać?

Jeśli decydujesz się na wypowiedzenie OC ze względu na ubezpieczenia samochodu w innej firmie, wówczas taka polisa przestanie obowiązywać w dniu wygaśnięcia poprzednio zawartej umowy. Oznacza to, że nowe ubezpieczenie możesz wykupić dopiero od dnia wygaśnięcia poprzedniego, aby w pełni wykorzystać obecną polisę. W niektórych sytuacjach ubezpieczenie może jednak wygasnąć ze skutkiem natychmiastowym. Dzieje się tak np. po wypowiedzeniu automatycznie przedłużonej polisy, po sprzedaży auta, gdy nabywca wykupi nowe ubezpieczenie, ale również w sytuacji, gdy informujemy firmę ubezpieczeniową o wyrejestrowaniu pojazdu po oddaniu go na złom lub do stacji demontażu.

Jak szybko i wygodnie złożyć wypowiedzenie OC?

Zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych daje nam obecnie możliwość złożenia wypowiedzenia przez Internet. Można to zrobić od ręki w przeddzień wygaśnięcia umowy, mając pewność, że takie wypowiedzenie wciąż zapobiegnie automatycznemu przedłużeniu. Zacznijmy od tego, że wypowiedzenie OC znajdziesz na https://wypowiadamoc.pl/. Należy je wydrukować, wypełnić, a następnie odręcznie podpisać. Teraz wystarczy zeskanować pismo, aby możliwe było wypowiedzenie przez stronę internetową lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Oczywiście wciąż można skorzystać z tradycyjnych metod, czyli wysłania wypowiedzenia pocztą lub zaniesienia do go biura ubezpieczyciela.